Subsidieregeling Stimuleringsfonds 2017-2018

      Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregeling Stimuleringsfonds 2017-2018

De gemeente Pijnacker-Nootdorp biedt vrijwilligersorganisaties uit deze gemeente de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor het Stimuleringsfonds.

 • Voor wie is het en waarom?

  De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief om:

  • evenementen te stimuleren, die bijdragen aan de versterking van de sociale samenhang in de gemeente;
  • incidentele en structurele activiteiten te stimuleren voor de volgende doelgroepen: jeugd tot en met 23 jaar, kwetsbare inwoners en inwoners met een beperking.

  Subsidie kan worden aangevraagd door vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid, die lokaal actief zijn en activiteiten/evenementen organiseren voor inwoners van Pijnacker-Nootdorp.

 • Wat zijn de voorwaarden?

  Voor een financiële bijdrage uit het Stimuleringsfonds gelden een aantal voorwaarden, zoals:

  • de activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers;
  • minimaal 50% van de kosten wordt gedekt door cofinanciering of eigen inkomsten.

Aanvragen voor structurele activiteiten in 2018 indienen vóór 1 april 2017

Structurele activiteiten worden op regelmatige basis, bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks, georganiseerd. Het is niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag voor structurele activiteiten in 2017 in te dienen. Wel kunt u een subsidieaanvraag voor structurele activiteiten in 2018 indienen. Deze moet uiterlijk 1 april 2017 worden ingediend. Het aanvraagformulier voor het kalenderjaar 2018 vindt u via de link hieronder.

Voorwaarden en aanvragen
Naar de website van de gemeente voor de aanvraagformulieren en voorwaarden