Trainingen

Jaarlijks organiseert het Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp cursussen en/of trainingen ter bevordering van de deskundigheid van de vrijwilligers/besturen in onze gemeente. Alle vrijwilligers woonachtig of actief in Pijnacker-Nootdorp mogen zich inschrijven voor deze trainingen ongeacht of ze deze training nodig hebben voor het vrijwilligerswerk of gewoon willen doen uit persoonlijke interesse.
Voor de trainingen wordt een bijdrage van 4,00 euro voor koffie, thee en overhead-kosten gevraagd tenzij anders vermeld. Wilt u op de hoogte gehouden worden van het cursusaanbod? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Fonds 1818 biedt  gratis interessante trainingen op hun locatie in Den Haag. Klik hier voor het actuele aanbod van Fonds1818

Programma 2017
Dinsdag 7 februari  Thema bijeenkomst ‘allemaal meedoen!?’
Donderdag 23 februari Lezing Krachtig bestuur
Dinsdag 4 april    Brand!! Voorkomen is beter dan, maar wat nu als het toch misgaat!!
Maandag 15 of 22 mei Reanimeren m.b.v. de AED (beginners en herhaling)
Woensdag 14 juni   Informatieavond over de vrijwilligersverzekering
Dinsdag 29 augustus Spreekuur Fondsenwerving en Bestuursadvies (VOL)
Maandag 25 september, 9 en 23 oktober Training begeleiden van vrijwilligers

Programma 2018
Woensdagavond 10, 17 en 24 januari  Sociale Hygiëne
Dinsdagavond 16 januari Workshop Durf te vragen (Beursvloer 2018)


 

INFORMATIE OVER DE CURSUSSEN EN TRAININGEN

Sociale Hygiëne: In iedere vereniging/stichting en in andere niet-commerciële horecabedrijven waar alcohol geschonken en/of verkocht wordt, moeten minimaal 2 bestuurders/beheerders in het bezit zijn van het Diploma Sociale Hygiëne (en op de vergunning vermeld staan). Volgens de Drank- en Horecawet moet er tijdens de openingstijden van een niet-commerciële instelling altijd iemand aanwezig zijn dit een IVA (instructie verantwoord alcoholschenken) instructie hebben gevolgd. Wanneer u een niet-commercieel horecabedrijf heeft waar géén alcohol geschonken en/of verkocht wordt, heeft u geen Diploma Sociale Hygiëne nodig.

Inhoud: de nieuwe Drank- en Horecawet de horecamarkt, bedrijfs- en gastvrijheidsformule huisregels opstellen en handhaven alcohol-, drugs-, rook- en gokbeleid omgaan met (seksuele) intimidatie, agressie en geweld veiligheid in het bedrijf SVH Examen Het SVH examen is schriftelijk tijdens de 3e cursusavond en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Het examengeld voor het examen aan het eind van de cursus bedraagt € 139,-. (eigen bijdrage). Na goed gevolg ontvang je de SVH Verklaring Sociale Hygiëne.

De cursus is bedoeld voor vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden van stichtingen en verenigingen uit Pijnacker-Nootdorp.
De cursus wordt georganiseerd door het Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp en uitgevoerd door de Stichting Horeca Onderwijs.

Tijd: 19.00-22.30 uur (in overleg met de cursisten kan de tijd aangepast worden). De 3e avond is het examen. Aanvang wordt in overleg afgesproken.

Locatie: Welzijnscentrum de Schakelaar Mr. Dr. Van der Helmlaan 11 2641 DE Pijnacker

Kosten: Deelname aan de cursus is gratis met uitzondering van het examengeld van € 139,00 per deelnemer.

Aanmelden kan t/m 15 december. Vrijwilligers van verenigingen of stichtingen die drank schenken in hun eigen accommodatie of activiteiten hebben voorrang.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier


Durf te vragen 16 januari 2018

Doel van de workshop: Deelnemers van de workshop betreden met zelfvertrouwen de Beursvloer; ze weten wat ze kunnen verwachten, hebben zich goed voorbereid door vraag & aanbod te formuleren en zij zijn gebrand om mooie matches te maken. Hierdoor wordt het succes van de Beursvloer vergroot.

Inhoud van de workshop:

´Durf te vragen is praktisch, met veel voorbeelden uit de praktijk en ruimte voor vragen. Deelnemende stichtingen, verenigingen en instellingen leren: Uitleg over de Beursvloer: wat is het, hoe werkt het, wat kan de deelnemer verwachten en wat wordt van hem of haar verwacht.

  • Uitleg over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en daardoor inzicht waarom bedrijven samenwerking zoeken
  • Wat maakt onze organisatie aantrekkelijk voor bedrijven? Wat hebben we te bieden? ü Wat kunnen we vragen aan bedrijven – anders dan geld?
  • Vraag & aanbod: al tijdens de workshop formuleren deelnemers wat zij willen vragen en vooral wat zij terug te bieden hebben aan hun toekomstige samenwerkingspartners.

    Datum: 16 januari
    Tijd: Aanvang 19.30 uur
    Locatie: Welzijnscentrum de Schakelaar Mr. Dr. Van der Helmlaan 11 2641 DE Pijnacker

Inschrijven


Spreekuur Fondsenwerving en Bestuurs-advies
Het Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp organiseert een spreekuur Fondsenwerving en een spreekuur Bestuurs-advies op het gebied van besturen voor vrijwilligersorganisaties.

Wat is het spreekuur Fondsenwerving?
*Persoonlijk gesprek van 20 minuten met Fonds 1818 en/of Rabobank Coöperatiefonds en/of het Oranjefonds over uw fondsaanvraag
* Tips voor een succesvolle fondsenwerving

Wat is het spreekuur Bestuurs-advies?
Heeft het bestuur een probleem? Samen met het (één of meer leden van het) bestuur proberen adviseurs van de Sesamacademie problemen op te lossen, gericht op de toekomst, zodat de organisatie weer verder kan. Tijdens het spreekuur wordt er verkend of er wellicht gekeken kan worden naar een oplossingsrichting of een adviestraject. Een adviestraject van de Sesamacademie is niet kosteloos, echter hiervoor kan wel weer één van bovenstaande fondsen benaderd worden.
Meer informatie Spreekuur Fondsenwerving en Bestuursadvies 2017

Vertegenwoordigers/besturen van vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen worden uitgenodigd om in te schrijven
Datum: dinsdag 29 augustus
Aanvang: tussen 17.00 –  21.00 uur (Rabobank tot 20.00 uur)
Plaats: De Schakelaar, Mr. Dr. van den Helmlaan 11, Pijnacker


 

Training begeleiden van vrijwilligers
Begeleid je vrijwilligers en ontdek je dat dit niet altijd even vanzelfsprekend gaat en wil je kennis en vaardigheden verder uitbreiden?
In deze training oefen je begeleidingscompetenties, die je direct kunt toepassen.
In de oefeningen is jouw dagelijkse praktijk het uitgangspunt.
Na afloop van de training kun je:
– verschillende gesprekstechnieken toepassen
– feedback geven en ontvangen
– omgaan met weerstand
– de intrinsieke motivatie van je vrijwilliger vergroten
– de kwaliteiten van je vrijwilliger herkennen en inzetten
– grenzen aangeven
– omgaan met miscommunicatie
zodat je vrijwilliger gemotiveerd en betrokken zijn werk blijft doen

De training bestaat uit 3 avonden en is bedoeld voor vrijwilligerscoördinatoren (voorrang) of andere belangstellenden. Er is plaats voor minimaal 8, maximaal 16 deelnemers

Cursusdata: maandag 25 september, 9 en 23 oktober
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Cursusleiding: Liesbeth Zoetmulder www.elzoet.nl
Kosten:  eenmalige bijdrage van 10 euro per deelnemer.
Aanmelden


INFO training Vertrouwenscontactpersoon (voorinschrijving)

De rol van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen een vereniging of organisatie een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht. Alle facetten van deze rol komen aan bod in deze cursus.

Leerdoelen:
De VCP is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren
De VCP kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging
De VCP kan reflecteren
De VCP kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
De VCP kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving
De VCP is in staat mee te werken beleid uit te voeren.

Deze training wordt aangeboden door NOC*NSF maar ook niet-sport gerelateerde organisaties mogen inschrijven. De training kost normaal gesproken 200,00 euro per persoon. Bureau Vrijwilligerswerk verwacht deze aan te kunnen bieden voor maximaal 100,00 euro (onder voorbehoud).
Bij 12 aanmeldingen kan de training ingekocht worden. Het maximum is 18 deelnemers.

De training bestaat uit twee dagdelen. Dit zijn twee avonden van 19.00-22.00 uur of één zaterdag van 9.00-17.00 uur.
Voorinschrijven kan hier https://goo.gl/forms/45uqiA936NsPCXSp2 . Voorinschrijven leidt niet tot verplichtingen.


INFO Sociale Hygiëne (voorinschrijving)

Tijdens de cursus Sociale Hygiëne leer je hoe je in de praktijk met alcohol-, drugs- en gokproblemen moet omgaan. Je leert handige methoden om gasten duidelijk te maken wat in het bedrijf wel en niet is toegestaan. Voor wie? Voor ondernemers, leidinggevenden en medewerkers van horecabedrijven en slijterijen. Ook voor beheerders, medewerkers en vrijwilligers in sportkantines, verenigingen, buurthuizen of instelllingen.

Cursusinhoud: • Gastvrijheid in de horeca • Alcohol-, gok- en drugsverslaving • Sociale vaardigheden • Inrichtingseisen en voorzieningen • Veiligheid in het horecabedrijf.
De training wordt aangeboden door de Stichting Horeca Onderwijs.

Deze training kost normaal gesproken 250,00 euro p.p., exclusief examengeld van 152,00 euro. Bureau Vrijwilligerswerk verwacht deze aan te kunnen bieden voor 50,00 – 75,00 euro exclusief examengeld van 152,00 euro. De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers. Hoe meer hoe goedkoper. Bij 16 aanmeldingen kan de training ingekocht worden. Het maximum is 20 deelnemers. LET OP: per organisatie kunnen er in eerste instantie maximaal drie personen inschrijven. Bureau Vrijwilligerswerk wil zoveel mogelijk organisaties de kans bieden om aan de training deel te nemen. Als de training niet vol is, kunnen er meer personen ingeschreven worden.

De training is twee dagdelen. Dit zijn twee avonden van 19.00-22.00 uur of één zaterdag van 9.00-17.00 uur. Voorinschrijven kan hier https://goo.gl/forms/45uqiA936NsPCXSp2 .

Voorinschrijven leidt niet tot verplichtingen.


Reanimeren m.b.v. de AED (beginners en herhaling)
Reanimeren en defibrilleren met de AED is eenvoudig te leren. Tijdens een reanimatiecursus leert u op een oefenpop wat u bij een hartstilstand moet doen. Kunt u een leven redden? Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden.

Deze training is bedoeld voor vrijwilligers die op een locatie werken waar een Automatische Externe Defibrillator (AED) beschikbaar is. Zij krijgen voorrang bij de inschrijving op vrijwilligers waar dit niet het geval is.
Deze training is geschikt als basis én als herhalingstraining.

U krijgt een certificaat van de hartstichting.

Cursusdatum: maandag 15 mei of 22 mei 2017
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Cursusleiding: Evenementen EHBO Pijnacker
Kosten: 4 euro per deelnemer
Minimaal aantal deelnemers 8/ maximaal aantal deelnemers 12
Maximaal 3 deelnemers per organisatie tenzij de training niet vol is


Informatieavond over de vrijwilligersverzekering
Is onze organisatie wel voldoende of misschien zelfs teveel verzekerd?

Sinds 2009 heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor het vrijwilligerswerk  de collectieve vrijwilligersverzekering van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) afgesloten.
De (uitgebreide) dekking van de verzekering roept echter veel vragen op bij de vrijwilligersorganisaties.
Is onze organisatie voldoende verzekerd? Welke aanvullende verzekeringen zijn nodig/overbodig? Zijn we misschien over-verzekerd? Wanneer kan mijn vrijwilliger aanspraak maken op de verzekering? Wij bieden u de mogelijkheid om al uw vragen te stellen.

Dinsdag 14 juni komt John van der Voordt van de VNG verzekeringen een voorlichting geven over de VNG vrijwilligersverzekering. Daarnaast zal hij vragen beantwoorden met betrekking tot de verzekering.

Vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen.
Datum: woensdag 14 juni 2017