Trainingen

Jaarlijks organiseert het Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp cursussen en/of trainingen ter bevordering van de deskundigheid van de vrijwilligers/besturen in onze gemeente. Alle vrijwilligers woonachtig of actief in Pijnacker-Nootdorp mogen zich inschrijven voor deze trainingen ongeacht of ze deze training nodig hebben voor het vrijwilligerswerk of gewoon willen doen uit persoonlijke interesse.
Voor de trainingen wordt een bijdrage van 4,00 euro voor koffie, thee en overhead-kosten gevraagd tenzij anders vermeld. Wilt u op de hoogte gehouden worden van het cursusaanbod? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Fonds 1818 biedt  gratis interessante trainingen op hun locatie in Den Haag. Klik hier voor het actuele aanbod van Fonds1818


Programma 2018
Woensdagavond 10, 17 en 24 januari  Sociale Hygiëne
Dinsdagavond 16 januari
Workshop Durf te vragen (Beursvloer 2018)
29 Maart workshop werven en behouden van vrijwilligers
10 April Reanimeren m.b.v. de AED (beginners en herhaling) (VOL)
12 april Informatie avond over de AVG (VOL)
17 April Reanimeren m.b.v. de AED (beginners en herhaling) (VOL)
16 april Informatie avond over de AVG (aanmelden)
20 juni  Workshop Persberichten schrijven


Workshop Persberichten schrijven
Hoe krijg je als vrijwilligersorganisatie aandacht in de media voor een aankondiging van een activiteit of verslag van een evenement of wedstrijd? Door het aanleveren van een goed persbericht! Informatieve en praktische workshop door Sjaak Oudshoorn, voorheen eindredacteur van de Telstar.  Voor zin en onzin!

Datum: woensdagavond 20 juni 2018
Aanvang 20.00 uur
Plaats: De Schakelaar Mr. Dr. van der Helmlaan 11, 2641 DE Pijnacker
Aanmelden kan hier


Informatieavond AVG/Wet op de privacy
Vanaf 25 mei is het zo ver dan gelden de nieuwe Europese privacy regels.
De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) is dan van kracht en vanaf dat moment wordt er verwacht dat u aantoonbaar verantwoord met persoonsgegevens omgaat.

Wat houdt dat in voor uw organisatie?
Tijdens de bijeenkomst worden deze vraagstukken belicht, en worden handvatten aangeboden om aan de slag te gaan!
Dus wilt u meer weten hoe u slim met de AVG kunt omgaan, dan bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Tijdens de avond kunnen er vragen gesteld worden. Indien er al vragen zijn, dan kunt u deze alvast kenbaar maken via het aanmeldformulier.

De avond wordt verzorgd door Francis Bretveld https://www.bchelpdesk.nl/ . Zij adviseert organisaties in het maatschappelijk veld over deze materie én zij woont in Pijnacker.

Als vervolg op de avond willen we een spreekuur organiseren waar jullie met vragen terecht kunnen over jullie persoonlijke organisatiesituatie mbt de AVG. Voor het spreekuur kan alleen aangemeld worden, als ook de informatieavond bijgewoond is.
Aan het spreekuur zullen kosten verbonden zijn van 15,00 euro per advies van een halfuur.
Na de informatieavond volgt er een email naar de deelnemers om uw organisatie daarvoor aan te melden.

Aanmelden  is verplicht. Er is een maximum aantal deelnemers.

Datum: donderdag 12 april (VOL) en maandag 16 april
Aanvang 19.30 uur
Plaats: De Schakelaar Mr. Dr. van der Helmlaan 11, 2641 DE Pijnacker
Aanmelden


 

Reanimeren m.b.v. de AED (beginners en herhaling)
Reanimeren en defibrilleren met de AED is eenvoudig te leren. Tijdens een reanimatiecursus leert u op een oefenpop wat u bij een hartstilstand moet doen. Kunt u een leven redden? Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden.

Deze training is bedoeld voor vrijwilligers die op een locatie werken waar een Automatische Externe Defibrillator (AED) beschikbaar is. Zij krijgen voorrang bij de inschrijving op vrijwilligers waar dit niet het geval is.
Deze training is geschikt als basis én als herhalingstraining.
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Cursusdatum: 10 april 2018 (VOL)
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur
Cursusleiding: BHV Nederland
Kosten: Deze training wordt kosteloos aangeboden door Kees Weerheim van BHV Nederland
Minimaal aantal deelnemers 8/ maximaal aantal deelnemers 12
Maximaal 3 deelnemers per organisatie tenzij de training niet vol is

Inschrijven voor een extra training (u komt op een wachtlijst) kan via deze link


Sociale Hygiëne: In iedere vereniging/stichting en in andere niet-commerciële horecabedrijven waar alcohol geschonken en/of verkocht wordt, moeten minimaal 2 bestuurders/beheerders in het bezit zijn van het Diploma Sociale Hygiëne (en op de vergunning vermeld staan). Volgens de Drank- en Horecawet moet er tijdens de openingstijden van een niet-commerciële instelling altijd iemand aanwezig zijn dit een IVA (instructie verantwoord alcoholschenken) instructie hebben gevolgd. Wanneer u een niet-commercieel horecabedrijf heeft waar géén alcohol geschonken en/of verkocht wordt, heeft u geen Diploma Sociale Hygiëne nodig.

Inhoud: de nieuwe Drank- en Horecawet de horecamarkt, bedrijfs- en gastvrijheidsformule huisregels opstellen en handhaven alcohol-, drugs-, rook- en gokbeleid omgaan met (seksuele) intimidatie, agressie en geweld veiligheid in het bedrijf SVH Examen Het SVH examen is schriftelijk tijdens de 3e cursusavond en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Het examengeld voor het examen aan het eind van de cursus bedraagt € 139,-. (eigen bijdrage). Na goed gevolg ontvang je de SVH Verklaring Sociale Hygiëne.

De cursus is bedoeld voor vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden van stichtingen en verenigingen uit Pijnacker-Nootdorp.
De cursus wordt georganiseerd door het Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp en uitgevoerd door de Stichting Horeca Onderwijs.

Tijd: 19.00-22.30 uur (in overleg met de cursisten kan de tijd aangepast worden). De 3e avond is het examen. Aanvang wordt in overleg afgesproken.

Locatie: Welzijnscentrum de Schakelaar Mr. Dr. Van der Helmlaan 11 2641 DE Pijnacker

Kosten: Deelname aan de cursus is gratis met uitzondering van het examengeld van € 139,00 per deelnemer.
Er kan niet meer ingeschreven worden, de training was in januari 2018


 

Durf te vragen 16 januari 2018

Doel van de workshop: Deelnemers van de workshop betreden met zelfvertrouwen de Beursvloer; ze weten wat ze kunnen verwachten, hebben zich goed voorbereid door vraag & aanbod te formuleren en zij zijn gebrand om mooie matches te maken. Hierdoor wordt het succes van de Beursvloer vergroot.

Inhoud van de workshop:

´Durf te vragen is praktisch, met veel voorbeelden uit de praktijk en ruimte voor vragen. Deelnemende stichtingen, verenigingen en instellingen leren: Uitleg over de Beursvloer: wat is het, hoe werkt het, wat kan de deelnemer verwachten en wat wordt van hem of haar verwacht.

 • Uitleg over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en daardoor inzicht waarom bedrijven samenwerking zoeken
 • Wat maakt onze organisatie aantrekkelijk voor bedrijven? Wat hebben we te bieden? ü Wat kunnen we vragen aan bedrijven – anders dan geld?
 • Vraag & aanbod: al tijdens de workshop formuleren deelnemers wat zij willen vragen en vooral wat zij terug te bieden hebben aan hun toekomstige samenwerkingspartners.Datum: 16 januari
  Tijd: Aanvang 19.30 uur
  Locatie: Welzijnscentrum de Schakelaar Mr. Dr. Van der Helmlaan 11 2641 DE Pijnacker

De inschrijving is gesloten


Workshop werven en behouden van vrijwilligers
Heb je te maken met de volgende vragen en problemen:

 • wat zijn vrijwilligers?
 • wat betekenen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen voor mijn organisatie?
 • wie kunnen we gebruiken en wie past bij ons?
 • hoe werf ik en hoe houd ik vrijwilligers?
 • hoe kan ik sociale media gebruiken om vrijwilligers te vinden?

Dan is de workshop werven en behouden van vrijwilligers interessant voor jou.
De workshop wordt verzorgt door de Sesamacademie.
Kosten: Dankzij een match op de beursvloer, kunnen wij deze workshop kosteloos aanbieden.

Datum: donderdagavond 29 maart 2018
Tijd: 19.30 –  22.00 uur

De inschrijving is gesloten