Welkom bij de SWOP


Welkom op de website van de Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP). Deze nieuwe website is 14 december online gegaan en is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Fonds 1818.fonds1818_

De SWOP heeft ten doel het welzijn van inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp te bevorderen, waardoor participatie in het maatschappelijk verkeer mogelijk blijft of weer mogelijk wordt. Hierbij staat de zelfstandigheid en de mogelijkheden van de individuele burger centraal.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 8:45 – 16:45 uur

Nieuwe directeur bij de SWOP

Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure is het bestuur van de Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) er in geslaagd een nieuwe directeur aan te stellen. Per 1 februari 2017 is mevrouw Denise van Zundert – Lamers in de functie van directeur van start gegaan. Denise heeft ruime ervaring in het welzijnswerk en was directeur bij een andere welzijnsstichting. De reden voor de aanstelling is dat Harry Keuter per 1 juni 2017 met vervroegd pensioen is gegaan na bijna 19 jaar actief te zijn geweest bij de SWOP en 43 jaar in de sector Welzijn.

Ook in het bestuur is een nieuw gezicht gekomen. Mevrouw Mieke Ruigrok, die in de laatste bestuursvergadering is benoemd, heeft per 1 januari 2017 de portefeuille financiën overgenomen van Piet van der Kruk die na bijna 10 jaar trouwe dienst per 1 juli 2017 het bestuur zal verlaten. De SWOP gaat met de wisselingen samen met bestuur, medewerkers en de vele vrijwilligers weer een geheel nieuwe periode tegemoet met diverse uitdagingen.

Hulpinjebuurt.nl voor onderlinge hulp
De website http://www.hulpinjebuurt.nl maakt het mogelijk om digitaal hulp te vragen en deze te koppelen aan het aanbod van een buurt-, wijk- of dorpsgenoot. Hulpinjebuurt.nl maakt het ook mogelijk om digitaal hulp aan te bieden en deze te koppelen aan een hulpvraag van een buurt-, wijk of dorpsgenoot. In buurten doen mensen iets voor elkaar. Van die kleine dingen die in een buurt zo gewoon zijn. Doordat op de website weinig gegevens openbaar worden getoond, kunt u op een veilige manier een hulpvraag of aanbod plaatsen. Ga snel naar hulpinjebuurt.nl en geef uw vraag of aanbod aan. Als het u zelf niet lukt of u heeft geen computer vraag dan assistentie bij het plaatsen van uw vraag of aanbod bij bekenden, familie of bij de professionele hulpverleners die u kent.

Elkaar helpen in de buurt, wijk of dorp zal steeds vaker nodig zijn en voorkomen omdat de beschikbare professionele hulp en zorg door bezuinigingen geleidelijk zal afnemen. Natuurlijk is er  niets mis mee om elkaar bij alledaagse dingen iets vaker te helpen als je dit om welke reden dan ook niet zelf (meer) kunt.

De totstandkoming van de koppeling blijft de verantwoordelijkheid van degene die hulp vraagt en degene die hulp aanbied. Dit betekent dat zowel hulpvrager als hulpaanbieder oplettend moeten zijn op de wederzijdse afspraken die worden gemaakt over de hulpverlening en het verloop hiervan.

Aan de publicaties op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en de SWOP kan niet worden aangesproken op eventuele fouten.