Vacatures

Het werken bij de SWOP kan  als professional. Indien wij vacatures hebben, staan deze hier vermeld.

Coördinator Vluchtelingenbegeleiding Pijnacker-Nootdorp (16  uur per week)

Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) is een brede welzijnsorganisatie actief in de woonkernen Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker. Kerntaken zijn ondersteuning van kwetsbare doelgroepen zoals mantelzorgers en senioren, ondersteunen en stimuleren van vrijwilligers(werk) en begeleiding van vluchtelingen met een vergunning.

Vluchtelingenbegeleiding Pijnacker-Nootdorp (Vb PN) verbetert het maatschappelijk functioneren van de doelgroep door begeleiding en vorming die de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de doelgroep vergroten en verbetering van het woon-, werk en leefklimaat bewerkstelligen.

De functie

Hoofdtaak is het coördineren van en zorgdragen voor maatschappelijke en juridische begeleiding van vluchtelingen. De coördinator is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het (uitvoerings)beleid. Daarnaast ziet hij/zij toe op de werkzaamheden van de assistent-coördinator en de vrijwilligers. De coördinator ressorteert hiërarchisch onder de directeur van de SWOP.

Taken:

 • Op basis van de opdracht van de gemeente mede-ontwikkelen en uitvoeren van het beleid;
 • Werven en selecteren van vrijwilligers;
 • Leidinggeven aan een team van beroepskrachten en vrijwilligers, zo nodig vakinhoudelijke sturing geven en faciliteren van goede randvoorwaarden;
 • Zorgen voor de juiste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting binnen het team;
 • Organiseren van deskundigheidsbevordering;
 • Bewaken van de uitvoering van overleg en samenwerkingsvormen en neemt hieraan deel;
 • Coördineren en verrichten van benodigde administratieve werkzaamheden, inclusief opstellen van het jaarplan en jaarverslag;
 • Mede-vormgeven van het uitvoeringsbeleid door het opstellen/implementeren van adequate werkinstructies en werkprocessen;
 • Signaleren, analyseren en rapporteren van knelpunten in de uitvoering van het beleid;
 • Bijdragen aan het opstellen van de begroting en bewaken van het budget;
 • Beslissen over eventuele doorverwijzing naar andere hulpverleners en overleggen met deze instanties;
 • Ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkvormen en -methoden, zoals workshops participatie.

Functie-eisen en vaardigheden

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare ervaring in een coördinerende functie in een organisatie waarin vrijwilligers werkzaam zijn;
 • Ruime en brede ervaring met dienstverlening aan vluchtelingen en nieuwkomers;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en bij voorkeur ook in het Engels;
 • Beschikbaar op woensdag en vrijdag (en bereid om incidenteel van het vastgestelde arbeidsrooster af te wijken, bijvoorbeeld in de avonduren en/of weekenden);
 • Beschikt over didactische analytische vaardigheden, organisatietalent;
 • Ervaring met systematisch werken, werkplannen en- budgetten;
 • Proactief, ondernemend en goed kunnen functioneren in een dynamische omgeving.

 Wij bieden

Een uitdagende functie voor 16 uur per week (verdeeld over minimaal 2 dagen) in een dynamische maatschappelijke werkomgeving. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Sociaal Werk, schaal 8 (Sociaal Cultureel Werker 3). Aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Verlenging van de functie is mogelijk en afhankelijk van het functioneren.

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Lina Gharabli assistent coördinator via 0647110530 of lina@swop.nl . Schriftelijke reacties voorzien van CV voor 5 februari 2019 sturen naar Lina Gharabli. De gesprekken vinden plaats in de week van 11 februari.

Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) is een brede welzijnsorganisatie actief in de woonkernen Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker. Kerntaken zijn ondersteuning van kwetsbare doelgroepen zoals mantelzorgers en senioren, ondersteunen en stimuleren van vrijwilligers(werk) en begeleiding van vluchtelingen met een vergunning.