Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De SWOP heeft, waar nodig, de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met uw gegevens omgaan, dat deden we altijd al heel zorgvuldig.

De Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) respecteert de privacy van bezoekers, cliënten, vrijwilligers, sollicitanten, medewerkers en overige relaties. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

De SWOP zet zich in voor het welzijn van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie verstrekken over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken.

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons aangescherpte interne privacy beleid.

De beginselen van ons interne privacy beleid zijn hieronder vermeld:
· Wij vertellen u altijd wat wij doen met uw gegevens en hoe u bijvoorbeeld uw recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.
· Wij verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om dat doel te bereiken.
· Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld binnen de SWOP (b.v. ten behoeve van de klantenadministratie, relatiebeheer).
· Wij bewaren u gegevens niet langer dan nodig is voor het doel met in achtneming van de geldende wettelijke bewaarplichten.
· Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en wij voldoende waarborgen krijgen voor de bescherming van uw gegevens. De derde partij is opgenomen in een verwerkersregister en tekent een ‘verwerkersovereenkomst’.
· Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
· In elke e-mailnieuwsbrief die we u sturen, kunt u zich te allen tijde weer uitschrijven.
· Alle medewerkers worden middels beleid en protocollen gehouden aan dat zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens moeten omgaan bij uitvoering van hun werkzaamheden.

Bezoekgegevens en cookies website
· Bij het bezoeken van de website van de SWOP worden de bezoekersaantallen anoniem vastgelegd.
· Er wordt gebruik gemaakt van cookies voor analyse doeleinden, maar deze zijn niet te herleiden naar personen of specifieke IP-adressen.

Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft de mogelijkheid om de gegevens die we van u opslaan in te zien, aan te (laten) passen of te laten verwijderen. Het verzoek hiervoor kunt u sturen aan avg@swop.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Als u vragen heeft over uw privacy en/of deze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met avg@swop.nl