Bestuur

De Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) is een stichting met een toezichthoudend bestuur.

Het bestuur bestaat uit vijf leden.

Richard van Breukelen voorzitter r.vanbreukelen@swop.nl
Emil van der Slik penningmeester e.vanderslik@swop.nl
Kees Konings lid k.konings@swop.nl
Albert Bezoen lid
Vacature lid

Het bestuur verricht haar inspanningen onbezoldigd.