Hulp in de buurt via hulpinjebuurt.nl

      Geen reacties op Hulp in de buurt via hulpinjebuurt.nl

Op maandag 1 juli 2013 heeft wethouder Bert van Alphen onder grote belangstelling  in Welzijnscentrum Keijzershof de naam onthuld van een nieuwe website waar inwoners hulp kunnen vragen aan buurtbewoners, wijkbewoners of overige bewoners in de gemeente.

De website heet www.hulpinjebuurt.nl . Als u dit zelf niet kunt is het misschien handig om dit een keer samen met uw kinderen, kleinkinderen of met de buren te doen.

Met deze website  kunt u snel zien wie er in de directe omgeving hulp vraagt en kunt u zelf direct contact met die persoon opnemen om je hulp aan te bieden. Het is een soort marktplaats voor vraag en aanbod van onderlinge hulp. Een meer moderne manier om de onderlinge betrokkenheid te versterken. Want wie is er nu niet bereid even iets te doen voor een buur? Je moet alleen  net even weten waar en hoe je iemand kunt helpen!

De hulp of zorg van mensen uit de buurt, wijk of een ander deel uit de gemeente wordt informele hulp en zorg genoemd. Deze informele hulp en zorg wordt steeds be-langrijker in de samenleving door alle huidige en toekomstige bezuinigingen op de professionele hulp en zorg. Wij zullen allen bewust moeten worden dat het steeds gewoner zal worden om meer voor elkaar klaar te staan.

De totstandkoming van de koppeling blijft de verantwoordelijkheid van degene die hulp vraagt en degene die hulp aanbied. Dit betekent dat zowel hulpvrager als hulpaanbieder oplettend moeten zijn op de wederzijdse afspraken die worden gemaakt over de hulpverlening en het verloop hiervan.