Mantelzorgvriendelijke vereniging/club

      Geen reacties op Mantelzorgvriendelijke vereniging/club

Vijf goede redenen om een mantelzorgvriendelijke vereniging/club te willen worden! Wilt u meedoen, bel of stuur een mail.

 1. Ledenbehoud
  Steeds meer mensen zijn mantelzorger. Steeds vaker zeggen mensen hun lidmaatschap of vrijwilligerswerk op vanwege mantelzorgtaken. Nodig is dit niet. Met een beetje hulp kunnen zij lid blijven. Dat is winst voor lid én vereniging.
 2. Er is niet veel voor nodig
  Het voeren van een mantelzorgvriendelijk beleid vereist geen grote investeringen in geld of menskracht. Bewustwording is de belangrijkste stap. Praat erover dan dienen de oplossingen zich vaak vanzelf aan.
 3. Goed voor de mantelzorgers
  Mantelzorgers zijn niet zielig maar hebben het vaak wel zwaar. De zorgtaken trekken een wissel op het sociale leven. Actief zijn in het verenigingsleven verstevigt sociale contacten en biedt ontspanning.
 4. Goed voor de verenigingscultuur
  In een mantelzorgvriendelijke vereniging zijn de mensen bewust en actief betrokken bij elkaars leven. Er is verbinding. Men helpt elkaar. Dit alles draagt bij aan de ontwikkeling van een vereniging met een warm, kloppend hart.
 5. Goede profilering
  Een mantelzorgvriendelijke status past goed binnen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO).