Mantelzorg onder de aandacht!

      Geen reacties op Mantelzorg onder de aandacht!

Op een zonnige zaterdag op 20 september werd mantelzorg onder de aandacht gebracht  onder het winkelende publiek. In winkelcentrum De Parade in Nootdorp, Ackershof in Pijnacker en Emerald in Delfgauw werden folders over mantelzorg uitgedeeld en gesprekken gevoerd door lokale politici en medewerkers  van Bureau mantelzorg ondersteuning Pijnacker-Nootdorp.

flyeren In de huidige tijd en zeker in de toekomst zal steeds vaker een beroep worden gedaan op mantelzorg als mensen zorg of hulp nodig hebben. Meer dan vroeger wordt uitgegaan van de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Vrijwel altijd lukt dat alleen met hulp vanuit de omgeving, de mantelzorgers. Dat men mantelzorger is als er gezorgd wordt voor een ziek familielid, voor een goede buur, ouders, een gehandicapt kind is nog niet bij iedereen bekend. Evenmin dat voor mantelzorgers ondersteuningsmogelijkheden zijn  als er vragen of problemen rijzen.

Het vergroten van de bekendheid was mede de reden dat Bureau mantelzorg ondersteuning Pijnacker-Nootdorp de flyer actie heeft georganiseerd. Samen met  6 politieke partijleden  van verschillende politieke partijen is er geflyerd en zijn er gesprekken gevoerd.

Sommige voorbijgangers maakten van de gelegenheid gebruik om hun mening te geven of hun zorgen te uiten over de op stapel staande veranderingen. Anderen gaven aan zelf al mantelzorger te zijn of herinnerde de periode nog goed waarin ze mantelzorger waren. Iemand realiseerde zich nadat er extra informatie gegeven was dat haar buurman toch een “echte” mantelzorger was. Ze zou de folder dezelfde dag nog even in de bus gooien.

Na afloop werd tevreden teruggekeken. Een ding werd in ieder geval duidelijk: mantelzorger  kan iedereen zomaar plotseling worden, het overkomt je,  en er wordt niet voor gekozen. Het is dan goed te weten dat  er bij vragen of problemen ondersteuningsmogelijkheden zijn in de gemeente.