Belangenbehartiging

De stem van de mantelzorger wordt op verschillende niveau’s behartigd:

Op lokaal niveau is de WMO-raad Pijnacker-Nootdorp actief.

WMO-raad Pijnacker-Nootdorp
De WMO-raad geeft onafhankelijk advies over alles wat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning regelt. De verschillende doelgroepen zijn zoveel mogelijk vertegenwoordigd. De belangrijkste taak is de gemeente namens de burgers adviseren over het WMO beleid en de uitvoering. Bezoek eens de website voor meer informatie.

De landelijke belangenbehartigingsvereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg vindt plaats door Mezzo. Hier is ook veel informatie te vinden voor mantelzorgers.

Mezzo

Mantelzorgpanel
Mezzo is op 16 november gestart met het nationaal Mantelzorgpanel. Met het panel kan MEZZO online snel de meningen van (ex)mantelzorgers peilen over onderwerpen die met mantelzorg te maken hebben. De panelonderzoeken met korte meerkeuzevragen gaan bijvoorbeeld over: financien, regelzaken, ervaringen met hulpverlening, de combinatie van mantelzorg en werk en politieke ontwikkelingen.

Wat is het doel van het Nationaal Mantelzorgpanel?
MEZZO kan met de reacties mantelzorgers zien waar mogelijke knelpunten of problemen zitten
MEZZO krijgt een beter beeld waar mantelzorgers behoefte aan hebben. MEZZO kan dan beter de belangen behartigen van mantelzorgers in Nederland.
Mantelzorg kan meer onder de aandacht gebracht worden in de media. Hierdoor krijgt Mantelzorg meer bekendheid in Nederland.
MEZZO kan door meningen van mantelzorgers zelf haar producten en diensten verbeteren.