Belangenbehartiging

De stem van de mantelzorger wordt op verschillende niveau’s behartigd:

Op lokaal niveau is de WMO-raad Pijnacker-Nootdorp actief.

WMO-raad Pijnacker-Nootdorp
De WMO-raad geeft onafhankelijk advies over alles wat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning regelt. De verschillende doelgroepen zijn zoveel mogelijk vertegenwoordigd. De belangrijkste taak is de gemeente namens de burgers adviseren over het WMO beleid en de uitvoering. Bezoek eens de website voor meer informatie.

De landelijke belangenbehartigingsvereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg vindt plaats door MantelzorgNL. Hier is ook veel informatie te vinden voor mantelzorgers.