Links

Algemene informatie

www.swop.nl
De website van Stichting welzijn en ondersteuning Pijnacker-Nootdorp

www.regelhulp.nl
Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële steun.  U kunt online voorzieningen aanvragen of contact leggen met de juiste organisatie.

www.pgb-plein.nl
PGB-plein is een gratis digitale ontmoetingsplaats voor iedereen met vragen over het Persoonsgebonden Budget.

Algemene  informatie over mantelzorg

www.wmoraadpijnackernootdorp.nl
De WMO-raad geeft onafhankelijk advies over alles wat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning regelt. De verschillende doelgroepen zijn zoveel mogelijk vertegenwoordigd. De belangrijkste taak is de gemeente namens de burgers adviseren over het WMO beleid en de uitvoering.

www.mezzo.nl
De landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg

Meer weten over dementie?

www.dementelcoach.nl
Telefonische hulp voor de naasten van mensen met dementie.   U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u?  Uw hart luchten. Adviezen inwinnen? Uw problemen bespreken? Dat kan bij de mentelcoach.

Hulpmiddelengids voor zelfstandig wonende dementerenden
Via deze site kunt u een hulpmiddelengids voor zelfstandig wonende dementerenden en hun huisgenoten downloaden. Er staan veel praktische tips in.

Wilt u hier ook als link genoemd worden, neem contact op met bureau mantelzorg ondersteuning:  06-22470217 of info@mantelzorgpijnacker-nootdorp.nl