Info & Advies

Het vrijwilligerscontract

Vrijwilligerswerk is niet verplicht maar ook niet vrijblijvend. Organisaties moeten erop kunnen vertrouwen dat afspraken met vrijwilligers nagekomen worden. Goede afspraken en duidelijk vrijwilligersbeleid zijn hierbij ondersteunend. In een contract… Lees verder »

Arboregels voor vrijwilligerswerk

Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe Arbo-wet voor vrijwilligers. Deze wet is een stuk eenvoudiger. Bijna alle specifieke regels zijn geschrapt. Organisaties die met vrijwilligers werken krijgen de vrijheid om… Lees verder »