Trainingen en activiteiten

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het cursusaanbod? Meld u dan aan voor de e-maillijst (individuele vrijwilligers) of de digitale nieuwsbrief (met meer onderwerpen dan trainingen).

Jaarlijks organiseert het VIP cursussen en/of trainingen ter bevordering van de deskundigheid van de vrijwilligers/besturen in onze gemeente. Alle vrijwilligers woonachtig of actief in Pijnacker-Nootdorp mogen zich inschrijven voor deze trainingen ongeacht of ze deze training nodig hebben voor het vrijwilligerswerk of gewoon willen doen uit persoonlijke interesse.

Fonds 1818 biedt  gratis interessante trainingen op hun locatie in Den Haag. Klik hier voor het actuele aanbod van Fonds 1818.


Programma 2020

16 januari         Workshop: Zet internet zo slim mogelijk in om het maximale eruit te halen
6 februari         IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken)
19 februari       AED training
9 en 16 maart  Spoedcursus Sociale Hygiëne (VOL) De 2e avond is verzet naar juni
26 mei              Online training Telefonisch huisbezoek van 10.00-12.00 uur

3 juni                Online training Telefonisch huisbezoek van 19.30-21.30 uur
17 september AED training (2 groepen)
8 oktober         AED training VOL
4 november     Workshop aandachtig luisteren VOL
24 november   Online (Zoom) Workshop; Herken eenzaamheid

Zelf bepalen    Online: training vinden en binden
Zelf bepalen    Online: Instructie Verantwoord Alcohol Gebruik (IVA)


WORKSHOP: Aandachtig luisteren 
Hoe breng je een gesprek naar een diepere laag? 

Hoe kom je tot de kern van wat je gesprekspartner beweegt?  Je hebt een prima contact met een bezoeker, cliënt of maatje maar het blijft aan de oppervlakte. Er speelt iets dat onbesproken blijft.

Hoe stel je de juiste vragen?
Wat is het effect van een open of een gesloten vraag?
Welke vier lagen in een gesprek kun je aanboren?

Deze en andere vragen worden beantwoord in de workshop aandachtig luisteren.  Je ontdekt wat het geheim is van een gesprek van-mens-tot-mens. Onder andere door de juiste vragen te stellen en door samen te vatten, kom je tot de kern van wat voor de ander belangrijk is.

Na deze workshop ben je beter in staat om zinvolle gesprekken te voeren met personen voor wie jij van betekenis wilt zijn.

Cursusdatum: woensdag 4 november 2020
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Cursusleiding: C. Roosenboom van Luistergoud
Locatie; Welzijnscentrum de Schakelaar – Pijnacker centrum
Minimaal aantal deelnemers 8/ maximaal aantal deelnemers 12
Maximaal 2 deelnemers per organisatie tenzij de training niet vol is

De training is vol, er kan niet meer aangemeld worden.


Online Workshop; Herken eenzaamheid

Meer dan 1 miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Dit laat zien hoe groot het probleem is. Eenzaamheid heeft groot effect op mensen zeker als mensen sterke eenzaamheidsgevoelens hebben en als het langdurig is. Het corona-virus en de maatregelen die daarbij horen versterken het probleem. Als vrijwillig(st)er of als buur/wijkbewoner komt u in contact met mensen die eenzaam zijn. In deze workshop krijgt u informatie wat eenzaamheid is, hoe u het kunt herkennen en hoe u als vrijwilliger, buur of naaste waardevol kunt zijn. De workshop wordt gegeven door Petra van der Horst die zich al jaren bezighoudt met dit thema.

Cursusdatum: dinsdag 24 november 2020
Tijd: 19.30 tot 22.15 uur
Cursusleiding: Petra van de Horst www.kwetsbaarheidindewijk.nl
Locatie; Online
Minimaal aantal deelnemers 8/ maximaal aantal deelnemers 12

Aanmelden


GRATIS Online trainingen van de vrijwilligersacademie

Doen wanneer het jou uitkomt!
Vinden en binden van vrijwilligers
Instructie Verantwoord Alcohol Gebruik (IVA)

De vrijwilligerswerk Academie biedt gratis online cursussen voor vrijwilligers en medewerkers van vrijwilligersorganisaties. De cursussen verlopen via internet, je kunt dus deelnemen waar en wanneer het jou uitkomt! Op dit moment bieden ze twee gratis cursussen aan: een cursus over het succesvol werven en begeleiden van vrijwilligers en een cursus voor vrijwilligers die alcohol schenken en hiermee hun IVA certificaat kunnen halen.

Om een training te volgen moet je je eerst registreren. Klik hier voor deze trainingen.


 

Reanimeren m.b.v. de AED (beginners en herhaling)
Reanimeren en defibrilleren met de AED is eenvoudig te leren. Tijdens een reanimatiecursus leert u op een oefenpop wat u bij een hartstilstand moet doen. Kunt u een leven redden? Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden.

Deze training is bedoeld voor vrijwilligers die op een locatie werken waar een Automatische Externe Defibrillator (AED) beschikbaar is. Zij krijgen voorrang bij de inschrijving op vrijwilligers waar dit niet het geval is.
Deze training is geschikt als basis én als herhalingstraining.
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Cursusdatum: donderdag 17 september 2020
Tijd: 19.30 tot 22.30 uur
Cursusleiding: BHV Nederland
Minimaal aantal deelnemers 8/ maximaal aantal deelnemers 12
Maximaal 3 deelnemers per organisatie tenzij de training niet vol is

Inschrijven voor de training  kan via deze link


Online training Telefonisch Huisbezoek

In deze online workshop geeft Petra van der Horst vrijwilligers concrete handvaten en tools om een telefoongesprek te voeren waar de ander echt iets aan heeft. Waardoor je de behoefte van degene die ondersteuning nodig heeft echt kan vervullen.

In deze workshop komen de volgende zaken aan de orde:
Hoe brengt u een gesprek op gang?
Hoe krijgt u echt contact met de ander? Wat verwacht de ander van het gesprek?
Hoe vindt u uit waar de ander behoefte aan heeft?
Wat kunt u in het gesprek doen om tegemoet te komen aan deze behoefte?
Hoe gaat u om met de vragen van een ander?
Hoe gaat u om met de zorgen van de ander?
Hoe gaat u om met de angsten van een ander?
Hoe rondt u een gesprek goed af?
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten om van uw telefoontje een echt bezoek te maken?

Voor wie?
Voor vrijwilligers die een telefoongesprek willen voeren waar de ander echt iets aan heeft. Deze workshop is geschikt voor vrijwilligers die de behoefte voelen om in contact te zijn en blijven met de mensen aan wie ze ondersteuning geven.

Hoe?
Deze workshop wordt online aangeboden door het VIP via Microsoft Teams. Er kunnen maximaal 12 mensen per keer deelnemen, zodat er ruimte blijft voor interactie en vragen van deelnemers. Samen met de vrijwilligers plannen we een datum en tijdstip. De workshop zal zo spoedig mogelijk ingepland worden.Aan deze workshop zijn GEEN kosten verbonden.

DATA:
26 mei             Online training Telefonisch huisbezoek van 10.00-12.00 uur
3 juni               Online training Telefonisch huisbezoek van 19.30-21.30 uur

Inschrijven kan via deze link
Per organisatie kunnen max 3 vrijwilligers deelnemen, tenzij de training niet vol is. De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Vol=vol


 

Cursus – 2 avonden: Sociale Hygiëne 

In iedere vereniging/stichting en in andere niet-commerciële horecabedrijven waar alcohol geschonken en/of verkocht wordt, moeten minimaal 2 bestuurders/beheerders in het bezit zijn van het Diploma Sociale Hygiëne (en op de vergunning vermeld staan). Volgens de Drank- en Horecawet moet er tijdens de openingstijden van een niet-commerciële instelling altijd iemand aanwezig zijn dit een IVA (instructie verantwoord alcohol schenken) instructie hebben gevolgd. Wanneer u een niet-commercieel horecabedrijf heeft waar géén alcohol geschonken en/of verkocht wordt, heeft u geen Diploma Sociale Hygiëne nodig.

Inhoud:
de nieuwe Drank- en Horecawet
de horecamarkt, bedrijfs- en gastvrijheidsformule
huisregels opstellen en handhaven
alcohol-, drugs-, rook- en gokbeleid
omgaan met (seksuele) intimidatie, agressie en geweld
veiligheid in het bedrijf

De cursus is gratis. Het examengeld is voor eigen rekening (of de vereniging) . De eigen bijdrage voor het examengeld is 145 euro exclusief BTW. Het diploma is persoonlijk (staat op naam) en is levenslang geldig. Vraag aan je bestuur of je de kosten bij hen mag declareren als je de training doet voor de vereniging.

Data; 9 en 16 maart 2020
Tijd: De training is de 1e avond 3,5 uur. De tweede avond is aansluitend het examen en duurt in totaal 4 uur. Het advies is om 18.00 uur te starten. Een optie is dat VIP een eenvoudige maaltijd regelt. Dit brengt wel extra kosten met zich mee. Je kunt natuurlijk ook zelf eten meenemen. De diverse opties zijn in het aanmeldformulier aan te geven.
Cursusleiding: Stichting Horeca Onderwijs
Minimaal aantal deelnemers 10/ maximaal aantal deelnemers 20

Inschrijven voor Sociale Hygiëne kan hier


THEMA-AVOND:
Fondsenwerving

Op zoek naar financiële ondersteuning voor uw vereniging of stichting ? Ideeën en tips opdoen hoe deze ondersteuning aan te vragen is? Verbinding zoeken om wellicht SAMEN meer voor elkaar te krijgen? Dan is deze bijeenkomst zeker interessant.
Deze bijeenkomst is voor vrijwilligers/beroepskrachten en bestuurders van verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met elkaar en de fondsen.

Datum: nog nader te bepalen
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Aanwezige fondsen: Rabobank Corporatiefonds,  Fonds1818 en het Oranjefonds

Er kunnen maximaal 3 personen per organisatie aangemeld worden via deze link


Workshop: Zet internet zo slim mogelijk in om het maximale eruit te halen
Effectieve en efficiënte inzet van website en social media voor meer financiële kansen.

Tijdens deze workshop krijg je praktische tips en verteld Willeke uit eigen ervaring hoe ze dit voor haar eigen organisatie gedaan heeft.

INHOUD:

 • Hoe maak je in slechts 5 minuten een plan voor je stichting/vereniging voor een financieel sterke(re) basis
 • Checklist om voor je eigen stichting of vereniging snel een plan te maken.
 • Hoe je in 24 uur een website kunt omtoveren in een geldmachine
 • Hoe laat je social media voor jouw stichting/vereniging werken
 • Hoe krijg je de pers zover dat ze over je gaan schrijven

Cursusdatum: donderdagavond 16 januari 2020
Tijd: 19.30-21.30
Cursusleiding: Willeke van den Heuvel van Mijn Gereedschapskist
Plaats; nog nader te bepalen
Minimaal aantal deelnemers 8/maximaal 12
Inschrijven kan via deze link


Instructie Verantwoord Alcohol schenken voor vrijwilligers

In Nederland worden er op diverse niveaus wetten en regels ontworpen om het uitgaansleven gezond en gezellig te houden:

 • De Drank- en Horecawet die bepaalt hoe de drankverkoop in Nederland wordt geregeld.
 • De Opiumwet die het drugsbeleid in Nederland bepaalt.
 • Op lokaal niveau kan een gemeente tenslotte nog aanvullende regels vast laten leggen in de zogenaamde APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

Volgens een van de bepalingen binnen de Drank- en Horecawet horen para commerciële verenigingen die alcohol willen schenken, te beschikken over twee leidinggevenden met een diploma Sociale hygiëne en gekwalificeerd barpersoneel. Deze kwalificatie is mogelijk in de vorm van de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA).

Doelgroep

De IVA richt zich op bar vrijwilligers van studentenverenigingen, sportverenigingen en sociaal-culturele accommodaties.
De cursus is voor vrijwilligers die eenmalig achter de bar staan, maar ook voor leidinggevenden die wekelijks of meerdere vaste dagen vrijwilligerswerk doen.

Inhoud

Deelnemers kunnen verschillen in achtergrond, voorkennis en niveau. Afhankelijk daarvan en van de soort vereniging is het aan te bevelen de cursusinhoud aan te passen aan de doelgroep.
In de cursus van een dagdeel komen verschillende thema’s aan bod:

 • feiten over alcohol
 • alcohol en wetgeving
 • alcohol en leeftijd
 • nee-verkopen

Cursusdatum: 6 februari 2020
Tijd: 19.30-21.30
Cursusleiding: Brijder www.brijder.nl
Plaats; nog nader te bepalen
Minimaal aantal deelnemers 10/ maximaal aantal deelnemers 30

Inschrijven kan hier