Financiële ondersteuning coronahulpprojecten

Kleinecoronahulp.nl | Bewonersinitiatieven voor coronahulp
Financiële ondersteuning nodig om met een groepje bewoners kwetsbare buurtgenoten helpen?  Vaak hoeft particuliere hulp niets te kosten, maar soms ook wel. Denk aan initiatieven die eenzaamheid bestrijden of dak- en thuislozen in de buurt helpen opvangen. Per aanvraag hebben we een maximale bijdrage van 2.500 euro beschikbaar.

Fonds 1818 | Coronahulp door verenigingen en stichtingen
Financiële steun aan coronahulpprojecten voor het helpen van kwetsbare groepen in het werkgebied van Fonds 1818. 

Oranje Fonds | Financiële ondersteuning bij acute coronahulp
Versnelde behandeling van aanvragen gericht op armoede, eenzaamheid en de inzet van (meer) informele zorg tijdens de coronacrisis.