ANBI en giften

Publicatieverplichting Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

ANBI status
Standaardformulier publicatieplicht

Het belang van giften voor onze organisatie
Als instelling zonder winstoogmerk worden wij steeds afhankelijker van inkomsten naast de subsidie die wij van de gemeente krijgen toegekend. Toenemende bezuinigingen dragen er toe bij dat het voor onze instelling steeds lastiger wordt om de kwaliteit van en in ons werk te kunnen handhaven.

Wij zijn blij met de giften die wij ontvangen. Deze giften dragen bij tot extra activiteiten of dienstverlening die wij vanuit onze instelling kunnen organiseren of worden gebruikt om bestaande activiteiten en dienstverlening in stand te houden op het kwaliteitsniveau dat onze klanten van ons wij gewend zijn.
Wij zijn een ieder die een gift op onze rekening overmaakt zeer erkentelijk en dankbaar.
Giften kunnen over gemaakt worden op ING bankrekening: NL87 INGB 0002 3670 00

U kunt uw gift(en) aftrekken bij uw belastingaangifte
Indien u een gift overmaakt naar een zogenaamde ANBI instelling dan kunt u de gift(en) aftrekken bij uw belastingaangifte. Zijn giften aan goede doelen aftrekbaar? (belastingdienst.nl)

Verder vindt u de gegevens die wij volgens de belastingwetgeving moeten publiceren.

Officiële naam en publiek bekende naam
Officiële naam:  Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp
Publieksnaam :  SWOP

KVK nummer, RSIN nummer en jaarrekening
KVK nummer : 41145085
RSIN nummer : 2781980
Jaarrekening 2019
Jaarrapportage 2019

Post- en bezoekadres, telefoonnummer en e-mailadres
Mr. Dr. Van den Helmlaan 11
2641 DE Pijnacker
015 – 3 699 699
info@swop.nl