‘Tijd voor een bloemetje’

Op vrijdag 28 mei krijgen alle mantelzorgers die bij de SWOP ingeschreven staan tussen 16.00 en 18.00 een bloemetje aangeboden door een vrijwilliger in het kader van de vrijwillgersactie NL doet. Ter waardering voor de zorg die zij aan een naaste geven. Ook krijgen zij een pakketje met kaarten die gestuurd kunnen worden naar voor hen bekende en voor de SWOP nog onbekende mantelzorgers. Want hoe meer mantelzorgers er op tijd in beeld zijn, hoe meer we samen kunnen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken!