Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ)

Ondersteuning thuis, voor mensen die terminaal ziek zijn en hun naasten.

Als het einde van iemands leven in zicht komt, wordt de behoefte aan een luisterend oor en praktische ondersteuning vaak steeds groter. Niet alleen bij degene die gaat sterven, maar ook bij diens naasten. Opgeleide vrijwilligers van de Terminale Zorg, bieden aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten -daar waar nodig en gewenst- tijd, aandacht en ondersteuning. Vaak is ‘er zijn’ al heel waardevol.
Samen met de naasten en de professionele zorg (huisarts, verpleegkundigen, thuiszorg) doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze onzekere, maar ook bijzondere periode. Zij verrichten geen verpleegkundige of medische handelingen en zijn er niet voor huishoudelijke taken.

Wat zijn de mogelijkheden?
De vrijwilligers hebben tijd en aandacht voor de patiënt en de naast betrokkenen en zij kunnen ondersteuning en begeleiding bieden. Het is een georganiseerde vorm van aanvullende (mantel)zorg. De vrijwilligers zijn inzetbaar tussen 7.00 en 23.00 uur en kunnen de volgende taken op zich nemen:

  • aanwezig zijn wanneer familieleden, vrienden of buren even weg moeten of ‘op adem’ moeten komen;
  • luisteren naar en praten met de terminale patiënt en de naast betrokkenen;
  • ondersteuning verlenen bij de dagelijkse verzorging van de terminale patiënt.

De vrijwilligers verrichten geen medisch of verpleegkundige handelingen.

Voor wie?
Alle inwoners van Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Oude Leede (ongeacht leeftijd), die in de laatste fase van hun leven zijn (ca 3 maanden).
Wij bieden ook ondersteuning in verzorgingshuizen/verpleeghuizen/instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Door wie?
De ondersteuning wordt geboden voor vrijwilligers die speciaal getraind zijn om deze ondersteuning te kunnen bieden. Wat ze voor achtergrond hebben is verschillend, wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze iets willen betekenen voor mensen in hun laatste levensfase, en voor hun naasten.
De vrijwilligers worden begeleid door een coördinator. Zowel de vrijwilligers als de coördinator volgen regelmatig trainingen en/of cursussen om hun vaardigheden op peil te houden. Ook komen zij 1x per 2 maanden bij elkaar om belangrijke onderwerpen te bespreken.

Hulp aanvragen
Iedereen kan hulp of informatie over de mogelijkheden aanvragen. Ook voor alleen een kennismaking om te kijken of het iets is, komt de coördinator graag langs!
Bij een hulpaanvraag beoordeelt de coördinator na een intakegesprek en in overleg met alle betrokkenen óf en zo ja, welke hulp er geboden kan worden. Vervolgens gaat de coördinator
na welke vrijwilliger ingezet kan worden. Zolang de hulp geboden wordt, houdt de coördinator contact met de naasten en de vrijwilligers.

Wat zijn de kosten?
De inzet van onze vrijwilligers is gratis.De kosten van de organisatie worden gedekt door subsidies, donaties, giften, schenkingen en legaten.

Hoe kun je ons bereiken?

Neem voor meer informatie en/of hulpvragen contact met ons op via 015-3 699 699 of info@swop.nl.
Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30-16.30 uur.
Kijk ook eens bij de veel gestelde vragen, misschien staat het antwoord op uw vraag daar tussen.

De SWOP is aangesloten bij de landelijke organisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) te Amersfoort (033-7601070).In regionaal verband worden contacten onderhouden met onder meer de organisaties van vrijwilligers in de terminale zorg van Delft, Westland en Oostland.

Veel gestelde vragen over ondersteuning van de Vrijwilligers Terminale Zorg