Vrijwilligerswerk en sollicitatieplicht

      Reacties uitgeschakeld voor Vrijwilligerswerk en sollicitatieplicht

Als u een WGA-uitkering krijgt, heeft u te maken met sollicitatieplicht. Uw sollicitatieactiviteiten bespreekt u met uw werkcoach. Heeft u een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? Dan bent u niet verplicht om te solliciteren.

Wanneer kan ik vrijstelling krijgen van mijn sollicitatieplicht? In de volgende gevallen kunt u vrijstelling van de sollicitatieplicht krijgen. Als u…

  • …op de eerste dag van uw WGA-uitkering 64 jaar of ouder bent;
  • …met vakantie bent;
  • …bezig bent met de start van een eigen bedrijf;
  • …mantelzorger bent of vrijwilligerswerk doet.

Overleg wel altijd vooraf met het UWV over deze vrijstelling!

Werkt u als vrijwilliger of wilt u dat gaan doen of bent u mantelzorger? Dan kunt u een vrijstelling van de sollicitatieplicht krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent geboren vóór 1 juli 1946;
  • u heeft minstens 1 jaar een WGA-uitkering;
  • u besteedt gemiddeld tenminste 20 uur per week aan vrijwilligerswerk en/of mantelzorg;
  • het vrijwilligerswerk duurt langer dan drie maanden;
  • u ontvangt geen loon voor dit werk (een onkostenvergoeding mag u wel ontvangen);
  • u zit niet in een re-integratietraject.

Ontheffing van sollicitatieplicht
Als u niet voldoet aan alle voorwaarden voor een vrijstelling, kunt u misschien voor een halfjaar ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen als het o.a. uw kansen op werk vergroot door uw vrijwilligerswerk.
Overleg dit altijd met uw arbeidsdeskundige of werkcoach. Die neemt de ontheffing dan op in uw re-integratievisie. Na een halfjaar kijken wij of u nog eens 6 maanden niet hoeft te solliciteren. Daarna kunnen wij deze periode steeds met 1 maand verlengen als het vrijwilligerswerk voor u nuttig blijft.  

Let op de betekenis van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Mantelzorg is de noodzakelijke zorg voor een zieke of gehandicapte in uw naaste omgeving. Bijvoorbeeld een familielid. Daarbij gaat het om zorg die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg. Vrijwilligerswerk is onbetaald werk voor bijvoorbeeld een liefdadigheidsinstelling.

Hoe vraag ik een vrijstelling aan? Wilt u een vrijstelling aanvragen? Voor vrijwilligerswerk gebruikt u dan het formulier Aanvraag vrijstelling sollicitatieplicht. Deze kunt u verkrijgen bij het UWV.

Meer informatie: www.uwv.nl.