Landelijk onderzoek naar vrijwillige hulp tijdens corona crisis

      Reacties uitgeschakeld voor Landelijk onderzoek naar vrijwillige hulp tijdens corona crisis

Het COVID19-virus sloeg begin maart toe in Nederland. Coronahulpinitiatieven ontstonden snel daarna: van speciale coronahulp platformen en vrijwilligersdiensten tot zelfgeorganiseerde burenhulp. Nederland stond massaal klaar voor de ander!

Maar het matchen van dit aanbod bleek niet altijd makkelijk. Het aanbod kwam vele malen sneller op gang dan de vragen. Er waren überhaupt minder vragen dan verwacht. Vraag en aanbod raakte versnipperd en de RIVM richtlijnen niet altijd eenduidig.Met als gevolg dat ondanks de vele coronahulp en het aanbod toch een derde van de hulpbehoevenden niet de hulp heeft gekregen die hij/zij nodig had. En gek genoeg ook veel teleurgestelde vrijwilligers die hun aanbod niet konden inzetten.

Wat ging er goed en kan er beter bij het vinden en bieden van vrijwillige (corona)hulp tijdens de lockdown? Wat kunnen we hiervan leren en hoe passen we dat toe in de praktijk? Samen met prof. dr. Lucas Meijs onderzochten we deze vragen in een grootschalig coronahulp onderzoek. 1.859 deelnemers, van vrijwilligers tot maatschappelijke organisaties, van professionals tot hulpbehoevenden, gaven antwoord. Dit onderzoek is in juni 2020 uitgevoerd en geeft een bijzonder vervolg op onze jaarlijkse gezamenlijke onderzoeken naar vrijwillige inzet in Nederland.

Vrijwillige_inzet_tijdens_corona_crisis_insights_learnings Lucas Meijs onderzoek