Aanvraag VOG

NIEUWS: met ingang van 1 november 2018 kunnen alle vrijwilligers die met kwetsbare inwoners werken aanspraak maken op de landelijke regeling voor de VOG. Tot die tijd geldt onderstaande regeling nog. Lees hier meer

Aanvullende lokale regeling gratis VOG voor vrijwilligers
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft besloten een gratis eerste VOG mogelijk te maken, voor vrijwilligersorganisaties die werken met andere kwetsbare inwoners dan minderjarige kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Voor vrijwilligerswerk met laatstgenoemde groepen bestaat al een regeling.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Ook als je als vrijwilliger gaat werken, kan een VOG nodig zijn.

Een (vrijwilligers)organisatie kan zelf bepalen of hij de vrijwilliger vraagt een VOG te overleggen.

Gratis VOG voor vrijwilligers(werk) in Pijnacker-Nootdorp
VIP voert de lokale regeling in opdracht van de gemeente uit.  U kunt een aanvraag indienen als:

  • de organisatie waarvoor en van waaruit de vrijwilliger werkt, de VOG wenselijk of noodzakelijk vindt vanwege de werkzaamheden met kwetsbare inwoners;
  • De organisatie is een echte vrijwilligersorganisatie (heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt). Uitgezonderd zijn professionele organisaties die werken met vrijwilligers;
  • ze niet onder de landelijke regeling vallen voor de gratis VOG;
  • de vrijwilligers woonachtig zijn en hun vrijwilligerswerk doen in Pijnacker-Nootdorp;
  • en het gaat om een eerste aanvraag (geen verlenging);

Procedure
Wat moet je meenemen/opsturen om de aanvraag voor een gratis VOG te kunnen doen?

  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier.  Het formulier kan aangevraagd worden bij VIP.
  • Kopie van geldige legitimatiebewijs vrijwilliger (rijbewijs: kopie van voor en achterkant of paspoort/ID)

VIP beoordeelt de aanvraag en zal deze bij het ministerie van Justitie Dienst Justis indienen. Indien de aanvraag door Dienst Justis goedgekeurd is, krijgt de vrijwilliger een email om de aanvraag af te ronden door in te loggen met zijn/haar DIGID. In de praktijk krijgt de vrijwilliger zijn VOG meestal binnen 2 tot 4 weken, nadat de aanvraag door VIP ingediend is.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met VIP op 015-3617570 of info@vrijwilligerswerkpijnacker-nootdorp.nl.

Gratis VOG : landelijke regeling
Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers op verschillende manieren bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Vanwege dit positieve effect heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten per 1 januari 2015 een regeling te treffen waarbij vrijwilligers die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werken, een gratis digitale VOG kunnen krijgen.

Wat moet je doen om gebruik te kunnen maken van de landelijke regeling? De organisatie moet zich eerst aanmelden via www.gratisvog.nl. Op deze website vind je ook alle informatie over de landelijke regeling voor een gratis VOG voor vrijwilligers.