Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De SWOP heeft, waar nodig, de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met uw gegevens omgaan, dat deden we altijd al heel zorgvuldig.

Privacyverklaring

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie verstrekken over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken. In de SWOP-privacyverklaring is opgenomen wat de Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp doet met de persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten, commissieleden, sollicitanten en overige relaties.

Uiteraard hebben wij maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons aangescherpte interne privacy beleid. Voor een goede dienstverlening is het soms noodzakelijk om wellicht privacy gevoelige gegevens te verzamelen en te bewaren. Wij laten middels deze privacy verklaring weten wat we met uw gegevens doen en dat u recht op inzage en bezwaar kunt uit oefenen.

De basisbeginselen van ons interne privacy beleid zijn hieronder opgesomd.

 • We vertellen u altijd wat wij doen met uw gegevens en hoe u bijvoorbeeld uw recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.
 • Wij verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om dat doel te bereiken.
 • Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld binnen de Swop (b.v. ten behoeve van de klantenadministratie, relatiebeheer).
 • Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en wij voldoende waarborgen krijgen voor de bescherming van uw gegevens. De derde partij is opgenomen in een verwerkersregister en tekent een ‘verwerkersovereenkomst’. Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
 • Bij het bezoeken van de website van de Swop worden de bezoekersaantallen anoniem vastgelegd.
 • Er wordt gebruik gemaakt van cookies voor analyse doeleinden maar deze zijn niet te herleiden naar personen of specifieke ip-adressen.

 Uw rechten:

 • U heeft de mogelijkheid om de gegevens die we van u opslaan in te zien, aan te (laten) passen of te laten verwijderen. In elke e-mailnieuwsbrief die we u sturen, kunt u zich met 2 klikken uitschrijven.
 • Alle medewerkers zijn op de hoogte dat zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens moeten omgaan bij uitvoering van hun werkzaamheden.
 • Alle vrijwilligers zijn en worden eveneens op de hoogte gebracht van de aangescherpte privacy wetgeving.
 • We vertrouwen erop u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd over het vernieuwde privacy beleid. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via avg@swop.nl