Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging

Laatste nieuws juli 2019; er is nog geen opvolger voor de coördinator van de PN Uitdaging. Hierdoor is deze organisatie niet actief.

Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging
In november 2014 is de oprichting van de PIjnacker-Nootdorpse Uitdaging een feit. Via de website van de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging is alle informatie te vinden over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Pijnacker-Nootdorp.

De Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging organiseert en stimuleert Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, waardoor maatschappelijke organisaties meer kunnen bereiken en de leefbaarheid in Pijnacker-Nootdorp verbetert.

De Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat bedrijven uitdaagt om Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen om daarmee stichtingen en verenigingen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp te ondersteunen.

Het doel is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen laten bedrijven hun betrokkenheid bij de Pijnacker-Nootdorpse samenleving zien.

De Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging bemiddelt in vraag en aanbod van materialen (spullen), middelen (geld) en menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een bedrijvennetwerk waarin ondernemingen gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Pijnacker-Nootdorp te verbeteren.

VIP heeft een adviserende rol bij deze organisatie. Meer weten? Stuur een email.

Beursvloer Pijnacker-Nootdorp
Doel
: Maatschappelijk betrokken ondernemers matchen met maatschappelijke organisaties tijdens een kort en krachtig evenement.

Activiteiten:
20 november 2014: ontbijt voor maatschappelijke organisaties
5 december 2014: startbijeenkomst Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging
27 oktober 2015: 1e Beursvloer Pijnacker-Nootdorp
27 oktober 2016: 2e Beursvloer Pijnacker-Nootdorp
6 oktober 2017: Lokale Ouderen middag “Doe een WENS’
22 november 2017:  Kids Verwen middag
16 Januari 2018:  Durf te Vragen sessie
30 januari 2018: 3e Beursvloer Pijnacker-Nootdorp