Vrijwilligersverzekering

Wie zijn er verzekerd?

Vrijwilligers: Een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Vrijwilligers die een tegenprestatie moeten doen van de gemeente zijn ook verzekerd.
Uitgesloten zijn de vrijwillige brandweer en vrijwillige politie.
Mantelzorgers: Zijn ook vrijwilligers in de zin van de polis. Ze kunnen evenals een vrijwilliger op alle onderdelen gebruik maken van de verzekering.
Maatschappelijke stagiairs: Op 1 januari 2011 werd de maatschappelijke stage voor jonge scholieren verplicht. Inmiddels is er geen verplichting meer, maar hebben veel scholen het opgenomen in hun lespakket. Het doel van een maatschappelijke stage is om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Vandaar dat de maatschappelijke stagiairs meeverzekerd zijn op de VNG Vrijwilligerspolis.

Wat is er verzekerd?
* Ongevallen
* Persoonlijke eigendommen
* Aansprakelijkheid voor vrijwilligers
* Aansprakelijkheid voor rechtspersonen
* Bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers
* Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen

Bij de vrijwilligersverzekering is er geen leeftijdsgrens.

De meest recente informatie over de vrijwilligerspolis is te vinden op de website van Centraal Beheer

De presentatie van de informatiebijeenkomst (14 juni 2017) over de vrijwilligersverzekering kunt u hier downloaden 2017 vrijwilligerspresentatie

Schade melden
Heeft u of één van uw vrijwilligers schade? Vraag het digitale schadeformulier aan bij het VIP. Heeft u hulp nodig bij het invullen of heeft u vragen, stel deze via e-mail of telefonisch 015- 3 699 699 op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.