Vluchtelingenbegeleiding

Vluchtelingenbegeleiding
Vluchtelingenbegeleiding heeft als doel vergunninghouders in de gemeente zo goed en snel mogelijk zelfredzaam te maken in de Nederlandse samenleving.
Vluchtelingenbegeleiding biedt gedurende 12 maanden begeleiding bij het aanmelden bij allerlei instanties, het aanvragen van basisvoorzieningen en het tolken tijdens spreekuren. Ook worden participatieworkshops georganiseerd, waarin vergunninghouders voorlichting krijgen over de Nederlandse samenleving en de hier geldende regels, normen en waarden.

Neem voor meer informatie contact via vluchtelingenbegeleiding@swop.nl of 015-7640818