Wijkgericht werken

Wijkgericht werken is een belangrijk speerpunt van de gemeente en de SWOP is, als maatschappelijke organisatie, hierbij betrokken in alle drie de woonkernen: Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker. De belangrijkste doelen van het wijkgericht werken zijn:
  • Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid
  • Het bevorderen van burgerparticipatie
  • Het verbeteren van de communicatie tussen burger en gemeente
  • Het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeente en de organisaties die in de wijk actief zijn.

Voor meer informatie over het wijkgericht werken verwijzen we u naar de website van de gemeente. Klik hier.
Activiteiten die in 2013 en 2014 in het kader van wijkgericht werken zijn of worden georganiseerd:

  • Donderdag 6 juni 2013: Feestelijke opening trapveldje Meidoornlaan
  • Vrijdag 7 juni 2013: Lezing over de wijkatlas van Pijnacker-Noord in De Schakelaar (over het ontstaan en de historie van de wijk)
  • Woensdag 26 februari 2014: Bingo Jong & Oud ism Jongerenwerk
  • Maandag 28 april 2014: Kookworkshop Jong & Oud ism Jongerenwerk
  • Zaterdag 5 juli 2014: Wijkfeest Keijzershof
  • Woensdag 9 juli: Workshop Cupcakes maken voor Jong & Oud ism Jongerenwerk

Voor meer actuele informatie over deze activiteiten adviseren wij u om de pagina van het Rondschrijven in de gaten te houden. Klik hier.

 

WIJKGERICHTWERKEN IN NOOTDORP

Samen werken aan een mooi en gezellig Nootdorp
Nootdorp gaat verder!
Een mooi, leuk en leefbaar Nootdorp maken we samen. Daar wilt u als inwoner van Nootdorp toch aan bijdragen? Heeft u een goed idee waar uw buurt wat aan heeft? Laat het ons weten  en vul de enquête in.
Samen kunnen we meer bereiken. De afgelopen jaren hebben we met het Leefbaarheidsplan Nootdorp 2011-2014 mooie dingen gedaan in Nootdorp. Denk aan de maatregelen voor verkeersveiligheid rond de scholen, de nul procent tienerdisco’s, de zwerfvuilacties, de projecten Nootgroen, Kus de kikker en nog veel meer!
Dit jaar maken we een nieuw Leefbaarheidsplan voor Nootdorp. Bedenk een idee om uw buurt samen met medebewoners (nog) mooier, leuker of gezelliger te maken.

Vul de enquête in!
 Graag horen wij wat u als inwoner van Nootdorp belangrijk vindt. En hoe we samen Nootdorp nóg mooier en leuker kunnen maken.
Vul vóór 15 juni de enquête in op www.pijnacker-nootdorp.nl/nootdorpgaatverder.
Doet u mee?

WijkgerichtWerken_logo