Belastingspreekuur

Hulp bij belastingaangifte

Belastingaangifte. Vind je het een lastige klus of ben je onzeker of je wel het juiste invult? Ieder jaar staat een groep getrainde vrijwilligers van de SWOP voor je klaar om je hierbij te helpen. Lees hier hoe je je kunt aanmelden voor deze dienst.

Formulierenbrigade

Formulierenbrigade

Vind je het lastig om een digitaal formulier in te vullen? Of heb je moeite met het aanvragen van een uitkering, bijstand of bijzondere bijstand? Onze vrijwilligers van de formulierenbrigade helpen je graag!

Thuisadministratie

Thuisadministratie

Ben je door omstandigheden niet (meer) in staat om zelf je administratie bij te houden? De vrijwilligers van de dienst ‘Thuisadministratie’ helpen je graag. Zij nemen het niet van je over, maar begeleiden je zo dat je uiteindelijk zelf weer de controle krijgt!

Jeugdfonds

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Ieder kind zou moeten kunnen deelnemen aan een sport of creatieve les zoals dans, muziek of theater. Dit is echter vaak wel een kostbare bezigheid. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en / of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen die krap bij kas zitten.

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het fonds. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, zoals de SWOP. Wij kennen de spelregels en weten of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken van start.

Meld je aan via het contactformulier. Meer weten over Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.

Kinderhulp

Kinderhulp

Kinderhulp dient als vangnet voor kinderen die niet in aanmerking komen voor Stichting leergeld, Jeugdfonds sport en cultuur of de aanvullende ondersteuning van de gemeente. Kinderhulp helpt met dingen die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken voor de kinderen. Bijvoorbeeld een dagje uit, fiets, opleiding, leesboek, warme winterjas of cadeautje.

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het fonds. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, zoals de SWOP. Wij kunnen je helpen bij het indienen van een aanvraag. Meld je aan via het contactformulier.

Meer weten over Kinderhulp? Lees hier verder.

Sport Cultuur Volwassenen

Sport & Cultuur voor volwassenen

De SWOP kan je nu ook helpen als je als volwassene wat extra geld nodig hebt om je aan te sluiten bij een sportvereniging of een culturele organisatie zoals een muziekvereniging. Is je inkomen lager dan 130% van het minimumloon? Dan kom je via het Volwassenenfonds in aanmerking voor een bedrag van maximaal 225 euro per jaar voor bijvoorbeeld de contributie van een voetbalvereniging. Als je muziekles wil volgen of een andere culturele activiteit wil beoefenen, dan is de tegemoetkoming maximaal 450 euro per jaar.

Denk je dat je in aanmerking komt voor een bijdrage van het Volwassenenfonds? Maak dan via het contactformulier een afspraak bij de Formulierenbrigade van de SWOP. We helpen je graag bij de aanvraag.