Over ons

Missie
‘Verbinden van inwoners en samenwerken aan gezonde, krachtige wijken’
Wijken waar mensen eigen regie pakken en zelfredzaam zijn. Waar zij met elkaar de verbinding zoeken, elkaar horen, zien en steunen waar nodig. Wijken waar iedereen meedoet.

Visie
Ieder mens moet in staat gesteld worden om zijn eigen leven te leiden, eigen keuzes te maken, waardevolle ontmoetingen te hebben en mee te doen in de samenleving. Eigen regie en zelfredzaamheid staan dan ook centraal in ons handelen. Ieder mens wil zelf richting geven aan zijn eigen leven, ook wanneer men soms een beroep moet doen op anderen voor (tijdelijke) ondersteuning bij zelfredzaamheid of om mee te kunnen doen in de samenleving. Een stevige verbinding in de directe leefomgeving wordt als prettig ervaren. Dit nodigt uit tot gezond gedrag en heeft zo min mogelijk negatieve invloed op de gezondheid. Daarmee is het samenwerken aan een stevige verbinding in de wijk dan ook een belangrijke pijler als het gaat om overgewicht, roken, eenzaamheid, sociale veiligheid en gezondheidsachterstanden.

Dit komt tot uiting in onze visie:
Wij zijn er voor alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp, jong en oud! Wij stimuleren talenten, brengen samen met hulp van vrijwilligers de buurt in beweging. Wij ondersteunen buurtinitiatieven en ondersteunen (bij voorkeur tijdelijk) mensen om mee te blijven doen aan de samenleving. Hierbij staan zelfredzaamheid en eigen regie van mensen centraal.

Kernwaarden
Om vorm en inhoud te geven aan de missie en visie in ons dagelijks werk en in ons handelen staan de volgende kernwaarden centraal:

 • Gastvrij
  Wij zijn zichtbaar, makkelijk bereikbaar, toegankelijk en laagdrempelig. Op onze eigen locaties, maar ook daarbuiten zorgen we voor een warme, open en gastvrije ontvangst. Mensen worden met oprechte aandacht benadert en we respecteren persoonlijke wensen en belangen.
 • Samen
  Wij geloven dat we samen meer bereiken dan alleen. Samen met collega’s, vrijwilligers en inwoners leveren we een bijdrage aan gezonde krachtige wijken. Daarnaast zoeken we actief de samenwerking met relevante externe organisaties en de gemeente.
 • Verbindend
  Wij leggen verbindingen in de wijk. Wij signaleren en kennen de kunst van het aansluiten op de vraag door eerst open en nieuwsgierig te luisteren. We brengen mensen en organisaties met elkaar in verbinding om zo vragen te beantwoorden.
 • Ondernemend
  We signaleren intern en extern verbetermogelijkheden en kansen. We hebben lef om vervolgens het initiatief te nemen en hier op innovatieve wijze op in te spelen.

Ambities
Vanuit bovenstaande missie en visie hebben wij voor de komende jaren de volgende ambitie geformuleerd:

 • Wij willen de al eerder ingezette koers voortzetten en werken aan een duurzame organisatie, die de eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners centraal zet. Duurzaam staat hier voor het flexibel inspelen op vragen van inwoners, vrijwilligers, samenleving en gemeente. En wij worden gezien als professionele sparringpartner bij het komen tot nieuw aanbod.
 • Wij willen onze zichtbaarheid, toegankelijkheid en aanwezigheid in de wijken vergroten
 • Wij willen een professionele, betrouwbare, proactieve en innovatieve samenwerkingspartner zijn.
 • Wij willen werken aan een hoge tevredenheid van inwoners, vrijwilligers, medewerkers en opdrachtgevers (gemeente).

In het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 lees je meer over onze plannen en ambities voor de komende jaren.

Meer weten over de resultaten van onze organisatie? Lees ons jaarverslag.