Plannen en resultaten

Plannen en resultaten

In het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 lees je meer over onze plannen en ambities. Wil je meer weten over de resultaten van onze organisatie? Lees dan onze jaarverslagen of bekijk onze jaarrekeningen.

ANBI status

ANBI-status

Wij zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wist je dat dit betekent dat je een gift aan de SWOP kunt aftrekken bij de belastingaangifte?

Gedragscode en klachten

Gedragscode en klachten

Voor al onze medewerkers en vrijwilligers geldt een gedragscode, toch kan het zijn dat je een klacht hebt. Volg dan de klachtenprocedure of neem contact op met de vertrouwenspersoon.

Bestuur

Raad van Toezicht

De Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) is een stichting met een Raad van Toezicht.