Belangrijke informatie

Plannen en resultaten

In het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 lees je meer over onze plannen en ambities. Wil je meer weten over de resultaten van onze organisatie? Lees onze jaarverslagen (2019, 2020, 2021) of bekijk onze jaarrekeningen (2019, 2020, 2021, 2022).

Een schenking doen

Veel mensen zijn blij met de werkzaamheden van de SWOP. Op vele manieren wordt hier blijk van gegeven, zoals door een lach, kaart of compliment. Sommige mensen willen hun waardering laten blijken door een gift. Wij kunnen elke bijdrage goed gebruiken om ons werk voort te zetten.

Wij zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wist je dat dit betekent dat je een gift aan de SWOP kunt aftrekken bij de belastingaangifte? De donatie kun je overmaken naar rekeningnummer NL87INGB0002367000 t.n.v. SWOP en o.v.v. ‘Gift’. Hartelijk dank hiervoor!

Gedragscode en klachten

Voor al onze medewerkers geldt een gedragscode. Hierin worden gedragsregels beschreven met betrekking tot omgangsvormen, privacy, verlies, schade en diefstal etc.
Heb je een klacht? Neem contact op met een van onze medewerkers om samen tot een goede oplossing te komen. Kom je er niet uit, dan kun je onze klachtenprocedure volgen. Ook kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.

Bestuur

De Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) is een stichting met een toezichthoudend bestuur.