SWOP logo

Missie

“Verbinden van inwoners en samenwerken aan gezonde, krachtige wijken.”

Wijken waar mensen eigen regie pakken en zelfredzaam zijn. Waar zij met elkaar de verbinding zoeken, elkaar horen, zien en steunen waar nodig. Wijken waar iedereen meedoet.

Visie

Wij zijn er voor alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp, jong en oud! Wij stimuleren talenten, brengen samen met hulp van vrijwilligers de buurt in beweging. Wij ondersteunen buurtinitiatieven en ondersteunen (bij voorkeur tijdelijk) mensen om mee te blijven doen aan de samenleving. Hierbij staan zelfredzaamheid en eigen regie van mensen centraal.

Wil je meer weten over onze plannen en ambities, de resultaten van de afgelopen jaren, de mogelijkheid om een gift te doen of een klacht in te dienen? Al deze belangrijke informatie vind je hier.