Vluchtelingen in onze gemeente

Team Vluchtelingenbegeleiding van de SWOP zet zich een jaar lang in voor alle statushouders die onlangs in de gemeente gehuisvest zijn, indien na deze begeleiding verdere zorg nodig is wordt dit overgedragen aan een sleutelpersoon. Het team bestaat uit een coördinator een sociaalwerker en een aantal zeer betrokken vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn werkzaam als maatschappelijk begeleider, tolk, administratieondersteuner, trainer of sleutelpersoon. En er is een taalondersteuner die éénmaal per week een taalles verzorgd.

Het Team Maatschappelijke begeleiding Oekraïense vluchtelingen van de SWOP biedt de tijdelijke bewoners van onze gemeente ondersteuning op allerlei gebieden en organiseert activiteiten voor jong en oud.

Wil je als professional of organisatie meer informatie over de begeleiding die SWOP biedt of heb je te maken met vluchtelingen of statushouders en heb je vragen of hulp nodig? Neem contact met ons op.