ANBI status

Veel mensen zijn blij met de werkzaamheden van de SWOP. Op vele manieren wordt hier blijk van gegeven, zoals door een lach, kaart of compliment. Sommige mensen willen hun waardering laten blijken door een gift. Wij kunnen elke bijdrage goed gebruiken om ons werk voort te zetten. Wij zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wist je dat dit betekent dat je een gift aan de SWOP kunt aftrekken bij de belastingaangifte? De donatie kun je overmaken naar rekeningnummer NL87INGB0002367000 t.n.v. SWOP en o.v.v. ‘Gift’. Hartelijk dank hiervoor!