Mantelzorgwandelingen

Stress-verlagend

Wandelen in de natuur is goed voor je hersenen en werkt stress-verlagend. Dat is waar mantelzorgers bij gebaat zijn omdat ze door de zorg voor een ander ongemerkt veel stress kunnen ervaren. Maar ook is het gewoon prettig je verhaal kwijt te kunnen bij elkaar of bij één van de mantelzorgconsulenten die meelopen.

Lotgenotencontact

‘Ik voel dat ik niet de enige ben die zich in deze situatie bevindt, ik ben ontspannen na de wandeling, het geeft mij energie en opluchting’. Een 8,5 verbinden de wandelaars van de mantelzorg-wandelgroep aan de waarde die deze activiteit voor hen heeft.

Uurtje

Elke week wandelt de groep een rondje van een uur op donderdagmiddag rond 14.30 uur. Na die tijd wordt er samen afgesloten met een drankje, waarbij ieder vrij is om wel of niet aan te sluiten. De startlocatie wordt aan het begin van de week bekendgemaakt in de Whatsappgroep of via de mail. De mantelzorgconsulenten wandelen op de 1e donderdag van de maand mee.

Wil je een keer meewandelen?