Energietoeslag 2023

Ook in 2023 krijgen mensen met een laag inkomen (en studenten) een tegemoetkoming vanwege de hoge energiekosten. Minister Schouten heeft op 3 juli het ‘Wetsvoorstel energietoeslag 2023’ naar de Tweede Kamer gestuurd. De Eerste Kamer heeft op 3 oktober die wet goedgekeurd.

Heb je in 2022 al een energietoeslag gehad? Dan krijg je die in 2023 ook! De gemeente Pijnacker-Nootdorp maakt die toeslag (in 2023 maximaal €800,-) in de komende weken automatisch aan je over.

Gemeenten hadden de mogelijkheid om in de eerste helft van 2023 ook al €500,- uit te keren aan iedereen die de toeslag in 2022 had ontvangen. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft dit ook gedaan. Omdat dit een nabetaling over 2022 was, hoef je die niet terug te betalen als je in 2023 niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de toeslag.

Er is een aparte regeling voor uitwonende studenten. Zij krijgen een eenmalige tegemoetkoming van 400,- euro via DUO. Dit geldt voor studenten die een beurs voor uitwonenden én een aanvullende beurs ontvangen.

Heb je in 2022 geen energietoeslag gehad en is je inkomen in 2023 lager dan 120% van het minimumloon*? Bel dan in december met de SWOP voor het maken van een afspraak met de Formulierenbrigade. We helpen je graag met de aanvraag.

* Wat is 120% van het minimumloon? Dat hangt ervan af. Ben je ouder dan 21 jaar en nog niet met AOW, en alleenstaand, dan zit je met zo’n 1.460 euro netto per maand net op de grens van 120% van het minimumloon. Voor een alleenstaande met AOW (en pensioen) ligt de grens bij zo’n 1.596 euro per maand netto. Voor gehuwden/samenwonenden (jonger dan de AOW-leeftijd) ligt de grens van het gezamenlijke inkomen bij 2.086,- euro (netto per maand). De grens voor samenwonende/gehuwde AOW-gerechtigden ligt wat hoger, op zo’n 2.212 euro netto per maand. (N.B. Bedragen zoals ze gelden per 1 juli 2023 én inclusief vakantiegeld!)