Huurverlaging

Sinds januari 2020 kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. De harde inkomensgrenzen zijn namelijk afgeschaft.  Heb je misschien toch recht op huurtoeslag? Doe de toeslagencheck.

Vóór januari 2020 kon het recht op huurtoeslag in één keer vervallen als de huurder een paar euro meer ging verdienen. Sinds 2020 krijgt men minder huurtoeslag als het inkomen stijgt. Het is dus niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling helemaal wegvalt.

Het blijkt dat veel huurders niet weten dat zij vorig jaar recht op huurtoeslag hadden. Mensen die geen huurtoeslag ontvangen en er wél recht op hebben, kunnen tot 1 september 2023 nog huurtoeslag over 2022 aanvragen. Zij moeten dus actie ondernemen.

Om na te gaan of je recht hebt op de toeslagen, kun je een afspraak maken bij de Formulierenbrigade van de SWOP. Als je al een afspraak hebt voor het belastingspreekuur wordt deze check tegelijk gedaan met de belastingaangifte. Neem de volgende documenten mee naar je afspraak voor de toeslagencheck: DigiD-code, jaaropgaven, huurgegevens met servicekosten specificatie. Maak een afspraak bij de Formulierenbrigade van de SWOP door te mailen naar info@swop.nl of door op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur te bellen naar 015 – 369 96 99.