De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) zet zich in voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten. Een van de activiteiten van de NVA is het organiseren van lotgenotencontact. Binnenkort start de NVA in Pijnacker een gespreksgroep voor jongvolwassenen met autisme. Het doel van de gespreksgroep is mensen de gelegenheid te bieden om informeel met elkaar te praten over hun ervaringen, uitdagingen en successen. De gespreksleiders zijn betrokken en getrainde NVA-vrijwilligers met kennis van autisme. De eerste twee sessies zijn gratis. Daarna wordt gevraagd om lid te worden van de NVA.
De bijeenkomsten (met maximaal 8 deelnemers) worden gehouden op iedere derde dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.00 in de Schakelaar. De eerste bijeenkomst is gepland op 21 mei.

Geïnteresseerden met (een sterk vermoeden van) autisme tussen de 20 en 35 jaar oud kunnen zich aanmelden door te mailen naar: jongvolwassenen.nva.zh@autisme.nl
Meer informatie op www.autisme.nl of neem contact op via bovengenoemd emailadres.