Vluchtelingenbegeleiding-PVT-Duijvestijn

Begeleiders van het team Vluchtelingenbegeleiding van de SWOP helpen statushouders in onze gemeente te integreren in de Nederlandse samenleving. Dit doen zij onder andere door het organiseren van het participatieverklaringstraject (PVT). Via dit traject maakt de statushouder kennis met de Nederlandse kernwaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Denk hierbij aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten. De statushouders krijgen door middel van verschillende trainingen informatie over het Nederlandse zorgstelsel, hoe het land bestuurd wordt, onderwijs en inkomen. Ook wordt er een excursie georganiseerd naar een succesvol Nederlands(e) bedrijf / organisatie / instantie.

Afgelopen maandag (26 juni) bracht een van de maatschappelijk begeleiders met een groep statushouders een bezoek aan het Pijnackerse bedrijf Duijvestijn Tomaten. Ze kregen een rondleiding door het innovatieve bedrijf en informatie over de vele soorten tomaten die daar gekweekt worden. Uiteraard mocht er ook worden geproefd!

Bij Duijvestijn Tomaten werken ook statushouders. “Taal hoeft geen probleem te zijn” legt een medewerker van Duijvestein uit. Bovendien kan er gezorgd worden voor ondersteuning in de taalontwikkeling. Hun motto is: “Wat je niet kent, kun je wel leren!”

Kijk hier voor meer informatie over vluchtelingen in onze gemeente.