Ouderenadvies

Bij het ouder worden kunt u in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd worden met gebeurtenissen of vragen waar u niet direct raad mee weet. Hierbij kunt u denken aan vraagstukken rondom het zelfstandig kunnen blijven wonen, contact met anderen, verminderde mobiliteit, gezondheidszorg, gemis van een dierbare, vrije tijds besteding etc. Heeft u behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met de ouderenadviseur van de SWOP. Zij werkt samen met u aan het behouden of terugkrijgen van de eigen regie over het leven om zo prettig mogelijk oud te worden. Ze biedt kortdurende ondersteuning en begeleidt u, indien nodig, naar passende zorg- en hulpverlening. Blijkt bij doorverwijzing dat aldaar een wachtlijst is dan blijft de ouderenadviseur, als dit gewenst is, in de tussentijd betrokken.

Voor wie?
Alle zelfstandig wonende 55-plussers woonachtig in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Kosten?
De ondersteuning van de ouderenadviseur is gratis.

Praktijkvoorbeelden
Meneer Schipper (83)wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hij weet dat dit betekent dat hij voorlopig allerlei zaken zelf moet blijven regelen. Bijvoorbeeld het doen van boodschappen en koken, op tijd eventuele hulp aanvragen enzovoorts. De laatste tijd merkt meneer dat zijn lichamelijke gezondheid het een beetje af laat weten. Hij wil met iemand zijn situatie bespreken en besluit contact op te nemen met één van sociaal werkers senioren.

Mevrouw Klaassens (90) ging vaak op pad met haar vriendinnen. Helaas zijn de meesten inmiddels overleden en mevrouw zit veel thuis. Gelukkig heeft ze haar man nog, maar die heeft niet allemaal dezelfde interesses. Mevrouw wil graag haar vrije tijd weer invullen met leuke activiteiten en het leggen van nieuwe contacten, maar ze weet niet goed waar ze moet beginnen. Hierbij kan de sociaal werker senioren haar adviseren en ondersteunen.

Meneer en mevrouw de Wit (beide 74) wonen zelfstandig. De laatste tijd gaat mevrouw geestelijk wat achteruit en meneer merkt aan zijn lijf dat hij niet alles meer kan doen zoals vroeger. Hij is de laatste tijd een paar keer gevallen en zijn vrouw kan hem niet overeind helpen. De zware huishoudelijke taken zoals stofzuigen en het bed verschonen lukken eigenlijk niet meer. Een buurvrouw die het echtpaar wel eens helpt, heeft dit in de gaten en adviseert het echtpaar om contact op te nemen met één van de sociaal werkers senioren. Deze kan helpen bij het aanvragen van bijvoorbeeld personenalarmering en huishoudelijke hulp.

Contact opnemen
U kunt op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur telefonisch via 015 – 3 699 699 contact opnemen met de SWOP voor het maken van een afspraak met de ouderenadviseur. U kunt ook een mail sturen naar info@swop.nl.

De afspraak kan plaatsvinden op één van de locaties van de SWOP of bij u thuis.