Wat doen we?

Maatschappelijke begeleiding
Wij begeleiden vergunningshouders die rechtstreeks uit een asielzoekerscentrum in de gemeente Pijnacker-Nootdorp komen wonen. De begeleiding duurt in principe 1 jaar. Onder maatschappelijke begeleiding valt:

  • ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen, zoals gas/water/licht, een zorgverzekering, of een kabel-tv abonnement.
  • hulp bij het invullen van formulieren, bijvoorbeeld van de gemeente en de Belastingdienst;
  • contact leggen met en/of inschrijven bij andere organisaties, zoals scholen, maatschappelijk werk, het consultatiebureau, huisartsen- of tandartsenpraktijken;
  • het organiseren van workshops voor de participatieverklaring en themabijeenkomsten, waarin vergunningshouders voorlichting krijgen over de Nederlandse samenleving en de hier geldende regels, normen en waarden.

Juridische begeleiding
Wij begeleiden vergunninghouders op juridisch vlak. Daaronder valt:

  • het verschaffen van informatie over juridische (asiel)kwesties;
  • als contactpersoon optreden voor de IND bij aanvraag van gezinshereniging;
  • het beantwoorden van velerlei juridische vragen m.b.t. het (lokaal) maatschappelijk verkeer;
  • het doorverwijzen van cliënten naar het juridisch loket in Den Haag of Rotterdam.

Collectieve belangenbehartiging
Wij vinden het erg belangrijk dat er maatschappelijk draagvlak is en blijft voor vergunninghouders. Daarom zetten wij ons in voor het in stand houden – en waar mogelijk vergroten – van dat draagvlak. Onder collectieve belangenbehartiging valt:

  • participatie in relevant(e) netwerkoverleg en bijeenkomsten;
  • telefonische en schriftelijke voorlichting aan derden, zoals scholen, (religieuze) organisaties, particulieren.