PN Uitdaging van start!

      Reacties uitgeschakeld voor PN Uitdaging van start!

pn_uitdaging

De Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging is van start! Monique Segijn, coördinator bij Bureau Vrijwilligerswerk, is in dit project lid van de advies- en matchgroep.

De Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging organiseert en stimuleert Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, waardoor maatschappelijke organisaties meer kunnen bereiken en de leefbaarheid in Pijnacker-Nootdorp verbetert.

De Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat bedrijven uitdaagt om Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen om daarmee stichtingen en verenigingen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp te ondersteunen.

Het doel is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen laten bedrijven hun betrokkenheid bij de Pijnacker-Nootdorpse samenleving zien.

De Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging bemiddelt in vraag en aanbod van materialen (spullen), middelen (geld) en menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een bedrijvennetwerk waarin ondernemingen gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Pijnacker-Nootdorp te verbeteren.

uitdaging