Fondsenwerving

      Reacties uitgeschakeld voor Fondsenwerving

Stel dat een vrijwilligersorganisatie een goed project op de plank heeft liggen, maar het ontbreekt nog aan voldoende financiële middelen om dit te kunnen uitvoeren. Het aanschrijven van een fonds kan in dat geval uitkomst bieden om de financiering toch rond te krijgen.

Wat zijn fondsen?
Fondsen zijn zelfstandige organisaties die een aanzienlijk deel van de jaarlijkse inkomsten schenken aan goede doelen, non-profit instellingen en andere maatschappelijke activiteiten. Ze worden opgericht en beheerd door particulieren, bedrijven of overheden en zijn vaak een reactie op een gemis vanuit het maatschappelijk vangnet. (Definitie van Fondsenwervingonline.nl.)

Er bestaan drie soort fondsen: vermogensfonds, revolverend fonds en wervend fonds.

Welk fonds schrijf ik aan?
Welk fonds u benadert voor een financieringsaanvraag hangt af van de aard van het project. Ieder fonds richt zich op specifiek doelgroepen of doelstellingen. Informeer hier van tevoren goed naar, want de kans op succes is het grootst wanneer u het juiste fonds selecteert. De Vereniging van Fondsen in Nederland brengt elk jaar een Fondsenboek uit. Dit biedt een overzicht van bijna 700 Nederlandse vermogensfondsen op het gebied van o.a. zorg & welzijn, internationale hulp, natuur & milieu, onderwijs, kunst & cultuur, sport & recreatie en charitas. De uitgave wordt jaarlijks geactualiseerd.
Het Fondsenboek is ook te leen bij de vestiging Pijnacker van Bibliotheek Oostland.

Artikel: Tips van het VSB Fonds, Hoe schrijf je een goed plan voor een fondsaanvraag
(Uit: Zorg + Welzijn magazine, nr. 7/8, 5 juli 2013.)

Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp organiseert regelmatig cursussen en trainingen met betrekking tot fondsenwerving.

Bekende fondsen
Enkele bekende landelijke fondsen:
Nationaal Ouderen Fonds
Oranje Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Kansfonds
SNS Reaal Fonds
VSB Fonds

Enkele bekende lokale of regionale fondsen:
Dinamofonds
Coöperatiefonds Rabobank Zuid-Holland Midden
Fonds 1818
Lions Club Nootdorp-Pijnacker
Rotary Pijnacker-Nootdorp

Update 4 april 2018