Het vrijwilligerscontract

      Reacties uitgeschakeld voor Het vrijwilligerscontract

Vrijwilligerswerk is niet verplicht maar ook niet vrijblijvend. Organisaties moeten erop kunnen vertrouwen dat afspraken met vrijwilligers nagekomen worden. Goede afspraken en duidelijk vrijwilligersbeleid zijn hierbij ondersteunend. In een contract met vrijwilligers kunnen onderlinge afspraken worden vastgelegd.

Kenmerkend voor de vrijwillige inzet is dat het gedaan wordt voor anderen. Voor organisaties is het van belang een mate van zekerheid te hebben dat het werk ook wordt gedaan. Maar een contract is niet alleen van belang voor de organisatie. Ook vrijwilligers zijn erbij gebaat. In een contract staan niet alleen hun plichten, maar ook hun rechten. Denk hierbij aan de onkostenvergoeding, deskundigheidsbevordering, aansprakelijkheid, arbeidsomstandigheden en de inspraak- en klachtenregeling. Het vastleggen in een contract bevordert de rechtsgeldigheid.
(Bron: NOV)

Afspraken en modelcontracten