Uitkering (UWV) en vrijwilligerswerk

      Reacties uitgeschakeld voor Uitkering (UWV) en vrijwilligerswerk

Wanneer u een uitkering via de UWV heeft en vrijwilligerswerk wilt doen, zijn er een aantal dingen waarmee rekening gehouden moet worden.

Mag er vrijwilligerswerk gedaan worden naast een uitkering?
Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Maar bent u op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk uw re-integratie niet belemmeren. En let op: niet alle werk is vrijwilligerswerk. UWV moet altijd beoordelen of het werk dat u gaat doen vrijwilligerswerk is. Geef dus altijd door dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen. De volgende regels gelden: Vrijwilligerswerk mag u niet afhouden van betaald werk.

  1. Met vrijwilligerswerk in arbeidstijd moet dan ook worden gestopt wanneer u een (passende) betaalde baan wordt aangeboden. In de vrije tijd kan het vrijwilligerswerk natuurlijk wel worden voortgezet.
    Als het om vrijwilligerswerk gaat dat buiten de normale werkuren (in het weekend en ’s avonds) valt of als u dit vrijwilligerswerk al deed voordat u de uitkering kreeg, is er geen enkel probleem. U mag dit vrijwilligerswerk gewoon blijven doen. Gaat het om ‘nieuw’ vrijwilligerswerk, of breidt het werk dat u deed zich sterk uit, dan gaat de uitkeringsinstantie kijken of het om ‘echt’ vrijwilligerswerk gaat. Zij heeft daar een aantal regels voor opgesteld.
  2. Een vrijwilliger met een uitkering mag geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou worden.
    Wanneer u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk wilt doen, kunt u het beste contact opnemen met de instelling die u een uitkering verstrekt. Op deze manier kunt u misverstanden voorkomen. Soms vraagt uw uitkeringsinstantie een VRIJWILLIGERSVERKLARING, een verklaring waarin staat dat de activiteiten die u doet daadwerkelijk vrijwilligerswerk zijn.

De wetten in het kort
Niemand mag een ander verplichten tot vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk verricht u omdat u het een zinvolle tijdsbesteding vindt. Het komt uzelf ten goede en doorbreekt- of voorkomt sociaal isolement.

Vrijwilligerswerk vergroot uw vaardigheden
Vrijwilligerswerk doet u daarnaast omdat u het plezierig vindt om iets voor een ander te doen. En vrijwilligerswerk biedt u een eigen plaats binnen de samenleving en kan een opstap en aanloop zijn voor eerdere activiteiten of zelfs naar betaald werk.

Moet u uw vrijwilligerswerk aan UWV doorgeven?
UWV moet altijd beoordelen of het werk dat u gaat doen vrijwilligerswerk is. Geef het daarom altijd door als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Ook als u geen sollicitatieplicht heeft.
U bent ook verplicht om te melden:
Als u meer betaald krijgt dan een onkostenvergoeding van € 150 per maand of meer dan € 1.500 per jaar. Bent u 23 jaar of ouder? Dan mag de vergoeding maximaal € 4,50 per uur zijn. Bent u jonger dan 23 jaar? Dan geldt een maximale vergoeding van €  2,50 per uur.
Als u vrijwilligerswerk doet dat u voorheen niet had kunnen doen. Dat is een aanwijzing dat u meer werk aankunt.
U moet vrijwilligerswerk altijd binnen 1 week nadat het bij u bekend was of bekend had kunnen zijn aan het UWV melden.

Wat gebeurt er als u het vrijwilligerswerk niet doorgeeft?
Bent u vrijwilligerswerk gaan doen? En heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of bekend had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u, naast de boete, dat bedrag terugbetalen. Heeft u een Ziektewet-uitkering? Dan moet u dit binnen 48 uur doorgeven. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Moet u blijven solliciteren als u vrijwilligerswerk doet?
Heeft u een WW-, WGA- of Ziektewet-uitkering? Of heeft u na 1 januari 2010 Wajong aangevraagd? Dan heeft u sollicitatieplicht. Dit betekent dat u altijd moet zoeken naar een betaalde baan. Krijgt u betaald werk aangeboden? Dan moet u dit accepteren. Ook als dat betekent dat u daardoor moet stoppen met uw vrijwilligerswerk. Doet u dat niet? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Mag u een onkostenvergoeding krijgen?
Soms krijgt u een onkostenvergoeding voor uw vrijwilligerswerk. De maximale onkostenvergoeding is € 150 per maand. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.500 per jaar. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld. Ook geldt er een maximumvergoeding per uur. Bent u 23 jaar of ouder? Dan mag u niet meer dan € 4,50 per uur krijgen. Bent u jonger dan 23 jaar? Dan geldt een maximum van € 2,50 per uur. Krijgt u niet meer dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering.
Ontvangt u een hogere onkostenvergoeding? Dan gaan wij ervan uit dat u betaald werk doet en geen vrijwilligerswerk. Wij trekken het bedrag dat u heeft ontvangen dan af van uw uitkering. Heeft u een WW-uitkering? Dan wordt uw uitkering verlaagd met het aantal uren dat u per week besteedt aan vrijwilligerswerk.

Er is iets misgegaan, wat nu?
Wanneer er toch iets misgaat en u heeft zich aan de regels gehouden, neem dan contact op met Bureau Vrijwilligerswerk. Hier wordt samen met u bekeken wat er moet gebeuren om een en ander weer recht te zetten.

Lees meer over vrijwilligerswerk/de tegenprestatie en bijstandsuitkering in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Bron:
– UWV