Vrijwilligerswerk: vergoedingen en belasting

      Reacties uitgeschakeld voor Vrijwilligerswerk: vergoedingen en belasting

Als een vrijwilliger de vrijwilligersvergoeding die hij of zij van uw organisatie ontvangt meteen aan u terugstort, mag dat bedrag als gift worden afgetrokken in de aangifte inkomsten belasting. Het is echter mogelijk om deze omweg wat te vereenvoudigen.

Uw organisatie mag aan een vrijwilliger maximaal € 150 per maand onbelast vergoeden met een maximum van € 1.500 per jaar. Bovendien mag u niet meer dan € 4,50 per uur vergoeden (23 jaar en ouder). Krijgt een vrijwilliger een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van zijn of haar uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is en maximaal € 764 per jaar. Meer info.

Als een vrijwilliger de vrijwilligersvergoeding die hij of zij van uw organisatie ontvangt meteen aan u terugstort, mag de vrijwilliger dat bedrag als gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Giften aan goede doelen kunnen in de aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken als zij tussen de 1% en 10% van het bruto inkomen bedragen. Als een vrijwilliger de vergoeding voor het vrijwilligerswerk meteen naar uw organisatie terugstort, is er sprake van een gift. Dit is echter nogal omslachtig. U kunt met de Belastingdienst afspraken maken om het één en ander te vereenvoudigen. Want als de vrijwilliger afziet van een vergoeding is er in feite ook sprake van een gift.

Voorbeeld:
Een kerkelijke organisatie heeft met de fiscus de volgende regeling getroffen:

  • De vrijwilligers vullen wél een declaratieformulier in, maar krijgen hun kosten niet uitbetaald. De vergoeding die zij op basis van hun declaratieformulier eigenlijk hadden moeten ontvangen, kan daardoor als gift beschouwd worden.
  • Vervolgens trekken zij deze gift af in hun aangifte inkomstenbelasting.

Voordat de kerk deze regeling had getroffen, moest de kerk de vrijwilligersvergoeding aan de vrijwilligers uitbetalen en moesten de vrijwilligers dit bedrag daarna weer terugstorten in de kas van de kerk.

Afspraken
Bespreek met uw vrijwilligers of zij ook iets voor zo’n constructie voelen. Dit is zowel voor uw organisatie als voor de vrijwilliger voordelig: u hoeft geen vrijwilligersvergoeding te betalen waardoor er meer geld overblijft en de vrijwilliger kan de gift als aftrekpost in zijn aangifte inkomstenbelasting in aanmerking nemen. Bovendien scheelt het een hoop werk, omdat u de bedragen niet meer over hoeft te maken om ze vervolgens weer teruggestort te krijgen. Gaan uw vrijwilligers met zo’n regeling akkoord, neem dan contact op met uw belastinginspecteur om afspraken te maken over de uitvoering ervan.

Let op!
De regeling is nog niet overal toegestaan. Per belastinginspectie stelt men andere eisen. Officieel is de regeling dat men het geld eerst ontvangen moet hebben en het vervolgens weer terugstort als gift. Bovendien is de regeling alleen van toepassing op “Algemeen Nut Beogende Instellingen”. Dus sportorganisaties zijn uitgezonderd.