WTBR Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen miv 1 juli 2021

      Reacties uitgeschakeld voor WTBR Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen miv 1 juli 2021

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Per 1 juli geldt de WBTR. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen. Veel organisaties vragen zich af welke gevolgen de WBTR heeft voor het bestuur en wat in de statuten aangepast moet worden. Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt af van hoe het bestuur en het toezicht op het bestuur binnen een organisatie is vormgegeven en wat in de statuten staat.

Wanneer het noodzakelijk is dat de statuten moeten worden aangepast, hoeft dat niet voor 1 juli te gebeuren. Statutenwijzigingen kunnen nog tot 5 jaar na invoering van de WBTR gedaan worden. In die tijd gaat de Wet boven de eigen statuten.

De gevolgen van WBTR voor verenigingen en stichtingen

De WBTR vraagt meer dan alleen het aanpassen van de statuten. Het is ook bedoeld om de kwaliteit van besturen te verbeteren.

1. Welk bestuursmodel heb je?
2. Welke regels gelden voor aansprakelijkstelling?
3. Belang van de eigen organisatie voorop
4. Een tegenstrijdig belangregeling
5. Regeling begrenzing meervoudig stemrecht
6. Ontstentenis en beletregeling
7. Ontslag van bestuurders van stichtingen

De NOV heeft een checklist met duidelijke informatie gemaakt. Lees meer