Info & Advies

Fondsenwerving

Stel dat een vrijwilligersorganisatie een goed project op de plank heeft liggen, maar het ontbreekt nog aan voldoende financiële middelen om dit te kunnen uitvoeren. Het aanschrijven van een fonds kan… Lees verder »

Vrijwilligersbeleid

Het stappenplan vrijwilligersbeleid bevat een aantal stappen die u kunt doorlopen om tot een vrijwilligersbeleid te komen. Uw stap voorwaarts voor een gezonde organisatie.

Lees verder »

Het vrijwilligerscontract

Vrijwilligerswerk is niet verplicht maar ook niet vrijblijvend. Organisaties moeten erop kunnen vertrouwen dat afspraken met vrijwilligers nagekomen worden. Goede afspraken en duidelijk vrijwilligersbeleid zijn hierbij ondersteunend. In een contract… Lees verder »

Arboregels voor vrijwilligerswerk

Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe Arbo-wet voor vrijwilligers. Deze wet is een stuk eenvoudiger. Bijna alle specifieke regels zijn geschrapt. Organisaties die met vrijwilligers werken krijgen de vrijheid om… Lees verder »