Organisaties voor hulp en ondersteuning

Dagbesteding

Zorgboerderijen Buitengewoon
Dagverzorging/dagopvang voor ouderen. Een unieke vorm van dagverzorging/dagopvang voor ouderen met een agrarische achtergrond of interesse voor het boerenleven. Op deze site vindt u informatie over de Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon en Zorgboerderij BuitenGewoon 2.

Ontmoetingscentrum voor ouderen
Het ontmoetingscentrum Weidevogelhof is een samenwerkingsverband tussen Pieter van Foreest, GGZ Delfland, Alzheimer afdeling Delft, Westland en Oostland, Buurtzorg Nederland, Careyn en Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp. Het adres is Raaigras 102-A 2643JJ Pijnacker. Het is gehuisvest in gebouw de Patrijs, direct gelegen naast het station Pijnacker-Zuid in de wijk Keijzershof. Dagelijks kunnen bezoekers gebruik maken van het activiteitenprogramma, bedoeld voor ouderen die vergeetachtig zijn, die moeite hebben met de dingen van alledag of met het begrijpen van anderen. Ook personen met lichamelijke beperkingen of voor wie het gemis aan contact een probleem is, kunnen terecht bij het Ontmoetingscentrum. Mantelzorgers krijgen speciale aandacht.

Huis van Rie
Ben je op zoek naar een plek voor je partner of vader/moeder waar ze liefdevol worden ontvangen en een leuke dag hebben? Kom dan eens langs bij het Huis van Rie in Nootdorp! Wij zijn een kleinschalig dagbestedingscentrum waar iedereen welkom is, ongeacht beperking of aandoening. Naast de gespecialiseerde zorg zijn we ook gewoon een buurthuis waar oude bekenden elkaar weer tegenkomen. Kortom, gewoon gezellig!

Ondersteuning en hulp door vrijwilligers

SWOP Vrijwilligers Terminale Zorg
De vrijwilligers Terminale Zorg van de SWOP kunnen je als mantelzorger ondersteunen in de vaak intensieve terminale fase van het leven van je dierbare. De vrijwilligers verrichten geen medische handelingen, maar zijn aanwezig zodat de mantelzorger even op adem kan komen.

SWOP respijtvrijwilligers

VTV Thuismaatjes
Mantelzorg is zwaar en soms heb je even tijd voor jezelf nodig. Dat kan alleen als je de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. VTV Thuismaatjes (voorheen Vrijwillige Thuishulp/ VT) biedt maatjes op maat, oppas, speelhulp en gastgezinnen. Thuismaatjes kan worden ingeschakeld voor een gezinslid met een beperking, maar ook voor zelfstandig wonende jongeren en volwassenen met een beperking.

Stichting Buddy Netwerk
Buddyzorg biedt sociaal-emotionele ondersteuning en begeleiding aan mensen die ernstig chronisch en/of levensbedreigend ziek zijn. Deze ondersteuning wordt gegeven door vrijwillgers (buddy’s).

Humanitas/Homestart 
Home-Start weet goed wat de uitdagingen en kansen zijn voor gezinnen. Heb je problemen met de kinderen, weinig contact met vrienden of familie, gebrek aan geld of een ander probleem en kun je wel een steuntje in de rug gebruiken? Home-Start is er voor jou. Home-Start wordt kosteloos aangeboden aan gezinnen met ten minste één kind tot zeven jaar. Daarnaast kunnen er natuurlijk ook oudere kinderen in je gezin zijn.

Jong Perspektief
Jong Perspectief helpt kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar te bouwen aan een  toekomst met Perspectief. Zij doet dit door middel van een maatjesproject. In het maatjesproject van Jong Perspectief (JP) worden volwassen vrijwilligers één op één aan kinderen en jongeren gekoppeld die in hun dagelijks bestaan wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Stichting mentorschap Haag en Rijn
Veel mensen in Nederland zijn door ziekte of geestelijke aandoening niet meer in staat om hun eigen persoonlijke beslissingen te nemen. Mensen met bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke handicap of mensen die in coma liggen. Als er geen familie is die zorg voor hen draagt, wie neemt dan de beslissingen die genomen moeten worden op het gebied van verzorging, verpleging en begeleiding? Dat is werk van een mentor.

Stichting steun bij rouw
De directe omgeving van nabestaanden kan lang niet altijd goed omgaan met vragen en problemen die rouwenden hebben. Ook neemt na verloop van tijd vaak de steun van de omgeving af. Dat gemis probeert de Stichting op te vullen.

Perspektief
Perspektief: opvang als dat nodig is. Perspektief biedt hulp bij wonen-werken en vrijetijdsbesteding voor mensen die voor korte of langere tijd opvang en begeleiding nodig hebben. Aanpak huiselijk geweld.

Zonnebloem afdeling Nootdorp
De naam de Zonnebloem is vaak te zien in de spotjes op de televisie, in de kranten of de weekbladen. Wellicht kent u mensen in uw omgeving die meedoen aan de activiteiten of vrijwilliger zijn van de Zonnebloem. De Zonnebloem geeft mensen met een fysieke beperking, voor wie eenzaamheid dreigt, mogelijkheden om contacten te leggen en erop uit te trekken door huisbezoek, dagactiviteiten en vakanties.

Informatie en advies

Alzheimer Nederland afdeling DWO
Alzheimer nederland zet zich in voor een betere kwalitiet van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving.

Autisme Informatie Centrum Delft
Het Autisme Info centrum is een informatie- en documentatiecentrum voor en door (ouders en partners van) mensen met autisme. Regelmatig worden er informatieve avonden georganiseerd.
A.I.C. Delft is gevestigd in het gebouw van MEE Hooikade 30 2627 AB Delft. En is open op vrijdagmorgen van 9.30u-12.00u.

inloophuis debora
Ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten.

WMO-loket
Bij het Wmo-loket kun je terecht voor informatie en advies over wonen, welzijn en zorg. Kan de consulent je niet helpen, dan verwijst zij je door naar een instantie die je wel kan helpen. Op die manier krijg je beter toegang tot hulpverlenende instanties.

Praktische ondersteuning

www.careyn.nl
Perssonlijke zorg, ondersteuning in de huishouding, gezondheidsadviezen en antrekkelijk geprijsde welzijnsproducten en cursussen. Careyn levert het allemaal. Thuis of in de buurt, in elk geval altijd dichtbij en zoals u het wilt. De trams staan 24 uur per dag 7 dagen per week voor u klaar. Klantenservice: 088-1239988.

www.buurtzorgnederland.com
Buurtzorg verpleging en verzorging thuis. Zorgverlening waarbij gestreefd wordt naar betere oplossingen voor de client, duurzaam en effectief. Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleid wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome “Buurtzorgteams” in te laten vullen wordt het oplosend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut.

Buurtzorg Nootdorp, Dorpsstraat 17: 06-12847254
Buurtzorg Pijnacker -Keijzershof 1, Zilverreigerdreef 107: 06-10054462
Buurtzorg Pijnacker-keijzershof 2, Vlielandseweg 24a : 06-30347840
Buurtzorg Pijnacker-Delfgauw, Rijskade 1b : 06-23733668

Pieter van Foreest
Gastvrij, betrokken, professioneel en actief! Zorg, hulp en advies afgestemd op uw situatie. Dat is het uitgangspunt. De Pieter van Foreest ondersteunt, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig uw eigen leven kunt leiden. Of mensen nu ‘op leeftijd’ zijn of wat jonger, de Pieter van Foreest staat u graag met raad en daad terzijde.

GGZ-delfland
Aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de regio.

Perspektief
Perspektief: opvang als dat nodig is. Perspektief biedt hulp bij wonen-werken en vrijetijdsbesteding voor mensen die voor korte of langere tijd opvang en begeleiding nodig hebben. Aanpak huiselijk geweld.