Respijtzorg

Als mantelzorger wil je ook wel eens vrijaf, maar niet zonder een goede opvang voor degene voor wie je zorgt. Maar waar vind je een goede oplossing? Neem gerust contact op. Samen kunnen de mogelijkheden besproken worden.

Handen in huis
Deze landelijk werkende organisatie richt zich op de 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorgers van thuisverblijvende zorgbehoevenden. Door deze vervanging kan de mantelzorger met een gerust hart op vakantie gaan. Ook kan de zorg worden ingezet indien de vaste mantelzorger voor een opname naar een ziekenhuis moet.