Werkende mantelzorger

U zorgt al een tijd voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind of een van uw hulpbehoevende ouders. Maar u heeft ook werk. En uw gezin en uw vrienden. Dat gaat allemaal net.

Herkent u bovenstaande situatie? Dan bent u net als vele een werkende mantelzorger. Bijna 1 op de 6 werknemers in Nederland combineert werk met mantelzorg en de helft vindt die combinatie zwaar. U doet uw werk graag goed en je hebt zorg voor iemand anders. Daarom is het belangrijk om ook goed voor jezelf te zorgen!

Er zijn verschillende regelingen voor werknemers, waar werkende mantelzorgers gebruik van kunnen maken, maar die bieden niet altijd genoeg soelaas. Maak daarom uw situatie bespreekbaar op uw werk en zoek samen met de werkgever naar flexibele maatoplossingen.

Heeft u meer vragen over werken en mantelzorg combineren neem dan contact op met het Bureau mantelzorg ondersteuning Pijnacker-Nootdorp.

Informatieve websites over werk en mantelzorg:
www.werkenmantelzorg.nl 

Elke werknemer kan een beroep doen op verlofregelingen. Hieronder een overzicht van bestaande wettelijke regelingen:

calamiteitenverlof: Is bedoeld voor noodsituaties waarop je direct moet reageren. De werkgever betaalt je salaris door.

Kortdurend zorgverlof: Je hebt recht op jaarlijks maximaal 10 dagen zorgverlof met doorbetaling van tenminste 70% van het loon. Je kunt het verlof aaneengesloten opnemen of verspreid over een langere periode. Het verlof is gelijk aan (maximaal) tweemaal het aantal uren dat je per week werkt.

Langdurend zorgverlof: Per jaar kun je maximaal zes maal de wekelijkse arbeidsduur opnemen voor (langdurige) hulp aan een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder, zowel thuiswonend als zelfstandig wonend. In een aaneengesloten periode of verspreid over een langere periode ga je in deeltijd werken, en ontvangt alleen inkomen voor de gewerkte uren.
Sinds 1 juli 2015 is voor mantelzorgers geregeld dat kort- en langdurig zorgverlof voortaan ook kan worden opgenomen bij bijvoorbeeld de zorg voor een huisgenoot, vriend of tweede graads familielid. Ook de aard van de zorg waar verlof voor opgenomen kan worden, wordt verruimd. Niet langer is deze voorbehouden voor levensnoodzakelijke situaties, maar ook voor noodzakelijk zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid.

Deeltijd werken: Op grond van de Wet Aanpassing Arbeidsduur kun je meer of minder gaan werken. Alleen als je organisatie ernstig in de problemen komt, mag je werkgever dit verzoek afwijzen. Deze regeling geldt niet voor bedrijven met minder dan 10 werknemers.

Voor het opnemen van verlof heb je altijd toestemming nodig van je werkgever. Meer informatie over de voorwaarden van de verlofregelingen en de financiele consequenties van het opnemen van onbetaals verlof vind je in de CAO. Of informeer bij de afdeling personeelszaken van uw werkgever.