Sport Cultuur Volwassenen

Wil je kind op sport, muziek- of dansles en heb je een laag inkomen? Dan weet je de SWOP waarschijnlijk al te vinden voor een aanvraag bij het Sportfonds Jeugd en Cultuur. Wil je kind een fiets om naar school te gaan of moet er een laptop worden aangeschaft? Ook dan weet je de SWOP vast te vinden voor een aanvraag bij de Stichting Leergeld. Dat blijft zo!

De SWOP kan je nu ook helpen als je als volwassene wat extra geld nodig hebt om je aan te sluiten bij een sportvereniging of een culturele organisatie zoals een muziekvereniging. Is je inkomen lager dan 130% van het minimumloon? Dan kom je via het Volwassenenfonds in aanmerking voor een bedrag van maximaal 225 euro per jaar voor bijvoorbeeld de contributie van een voetbalvereniging. Als je muziekles wil volgen of een andere culturele activiteit wil beoefenen, dan is de tegemoetkoming maximaal 450 euro per jaar.

Wat is 130% van het minimumloon?

Ben je ouder dan 21 jaar, alleenstaand en nog niet met pensioen dan zit je met zo’n 1500 euro netto per maand net op de grens. Voor een alleenstaande die al wel AOW ontvangt, ligt de grens op zo’n 1700 euro netto per maand. Voor gehuwden / samenwonenden ligt de grens van het gezamenlijke inkomen rond de 2150 euro netto per maand. De grens voor samenwonende / gehuwde AOW-gerechtigden ligt wat hoger, namelijk op zo’n 2280 euro netto per maand.

Denk je dat je in aanmerking komt voor een bijdrage van het Volwassenenfonds? Maak dan een afspraak bij de Formulierenbrigade van de SWOP. We helpen je graag bij de aanvraag.