Info voor organisaties

Maatschappelijke stage, gewoon doen!
De Maatschappelijke Stage (MaS) houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Vanaf het schooljaar 2011-2012 t/m het schooljaar 2014-2015 was de Maatschappelijke Stage verplicht voor alle middelbare scholieren in Nederland. Veel scholen hebben de Maatschappelijke Stage intussen opgenomen in het vaste onderwijsprogramma. In Pijnacker-Nootdorp is er een samenwerking tussen het Stanislas College Pijnacker, het Montaigne Lyceum en het VIP. Gezamenlijk wordt jaarlijks een Stagemarkt georganiseerd.

Maatschappelijke stage gaat gewoon door in 2021-2022
Nadat alle stages abrupt afgebroken zijn in maart vanwege Corona, is het VIP in overleg gegaan met de scholen over het vervolg van de MaS in het nieuwe schooljaar.
Zowel het Montaigne College als het Stanislas College Pijnacker zijn voornemens om de leerlingen weer een maatschappelijke stage te laten doen.

Doorgang van de MaS betekent echter dat er ook stageplekken nodig zijn en dan hebben we de stagebieders hard nodig!
Wil je als organisatie stageplekken aanbieden? Stuur een email naar mas@swop.nl

 Het VIP heeft de volgende afspraken met de beide scholen gemaakt:

  1. Het VIP gaat inventariseren welke stageplekken komend schooljaar (weer) beschikbaar zijn
  2. De stageplekken komen in de Stagebank, alwaar ze gereserveerd kunnen worden.
  3. De leerlingen gaan gefaseerd reageren op de stageplekken, om de druk op jullie te verlagen. Voor het Montaigne geldt; de eerste blokweek is in december 2020 (KADER). De tweede in juli (MAVO). Dus we gaan eerst kijken welke plekken er voor deze weken beschikbaar zijn (mag ook nog gefaseerd). Voor het Stanislas College Pijnacker geldt; afhankelijk van het aanbod wordt gekeken welke groepen als eerste een stage gaan regelen.
  4. Concreet betekent dit voor jullie dat je nu nog niet hoeft te bedenken hoe de stages in het tweede halfjaar van het schooljaar eruit zien. Uiteraard mag dit wel!

Wat betreft het niet doorgaan van de stagemarkt. Wij beseffen ons dat het voor jullie extra werk oplevert. Met name in de kennismakingssfeer. Het VIP heeft dan ook het volgende met de scholen afgesproken:

Het reserveren van een stage heeft volgende stappen:

  • Oriëntatie op vrijwilligerswerk tijdens de les.
  • Het invullen van een digitale interessetest om de keuze van stageplek al een richting te geven.
  • Inschrijven (wel of niet in overleg met de docent/mentor) op een stageplek.
  • Kennismaking met de organisatie indien deze dit wenst voor het definitief aannemen van de leerling. Dit zal afhankelijk van de doelgroep/organisatie wenselijk zijn. Dit kan individueel, groepsgewijs, online, fysiek.
  • De leerling kan aan de slag bij de organisatie hierbij de Coronamaatregelen in acht nemend.

De  laatste Stagemarkt van het schooljaar 2019-2020 vond plaats op donderdagavond 3 oktober 2019 in het Montaigne Lyceum Ypenburg. Tijdens de Stagemarkt konden stagebieders/organisaties hun vacatures/stageplekken direct matchen met de leerlingen. Alle middelbare scholieren woonachtig of schoolgaand in Pijnacker-Nootdorp waren welkom! Leerlingen van het Stanislas College Pijnacker en het Montaigne Lyceum ontvingen een uitnodiging via de school en hoefden zich niet in te schrijven! Zit je op een andere school? dan vragen wij jou om je voor de stagemarkt in te schrijven via email o.v.v. je naam, leeftijd, naam van de school en leerjaar/niveau. Je ontvangt dan extra info via email.

De stages:
In 2021 verandert er niets aan de invulling van de scholen met betrekking tot de uren van de stages. Het ziet er weer als volgt uit
Stanislas College Pijnacker 30 uur lintstage buiten schooltijd (3 MAVO/4 HAVO/4 VWO)
Montaigne Lyceum Ypenburg 30 uur (4,5 dag) blokweekstage tijdens schooltijd.
Exacte data volgen nog, onderstaande maanden zijn een indicatie:

4 KADER: 20 t/m 23 december
3 MAVO : 27 t.m 39 juni
4 VWO: 11 t/m 15 oktober
4 HAVO: 19 t/m 22 april

Stagebank
In de Stagebank staan alle vacatures die beschikbaar zijn voor de MaS in Pijnacker-Nootdorp. Leerlingen woonachtig of schoolgaand in Pijnacker-Nootdorp kunnen zich inschrijven en dan reageren op een stageplek. De consulent van het VIP zal de reactie bekijken en na goedkeuring ontvang je de gegevens van de organisatie waar de stage zal plaatsvinden. Je moet dan zelf binnen een week contact zoeken met de organisatie en een kennismakingsafspraak maken.